Центриране

За нас

Детска градина № 126 Тинтява е детско заведение в град София, ж.к. Красна поляна II, ул. Спас Вацов №1.Градината е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот в кв. Красна поляна II в столицата. Финансира се с общински средства.Детското заведение е разположено в съвременна, специално проектирана за детска градина сграда. Всяко помещение е оборудвано спрямо европейските стандарти за работа с деца, в съответветните възрастови групи.

Детска градина № 126 Тинтява разполага с отлична база, просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, собствен двор с оборудвана детска площадка и модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.

За децата са обособени самостоятелни занимални, всяка с място за игра, хранене и сън.

Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.

В детската градина се отглеждат и възпитават деца от три до шестгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит.

Основни приоритети в работата на екипа е качеството на детското обучение и възпитание, подготовяйки малките възпитаници за училище.

Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.

Детска градина № 126 Тинтява, кв. Красна поляна дава възможност на малките палавници, успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

Директор на детското заведение е г-жа Емилия Такова-Станишева.

Групи

Детска градина № 126 Тинтява, кв. Красна поляна е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание.

В детската градина се отглеждат и възпитават деца от три до шестгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит.

Приетите и записани деца са формирани по възрастов признак, разпределени в 8 групи – четири в централната сграда и четири във филиала.

За малките палавници се грижи педагогически персонал – директор, психолог, логопед, педагог и музикален ръководител.

За децата със СОП работят 1 ресурсен учител и 1 психолог, назначени към РЦПППО.

Непедагогическият персонал се състои от помощник възпитатели, ЗАС, счетоводител, техн. секретар, домакин, работници в кухня и общи работници. Детската градина разполага с медецински персонал, състоящ се от медицински сестри.