Центриране

Цели

В следващите няколко реда ще се опитам да обясня към какво се стремим когато децата са при нас.

Ранната детска възраст от 1 до 3г. е много важна по отношение на емоционалност, говор и движение.Тези процеси се развиват най-бързо при влизане на детето в подходяща групова среда. От друга страна попадането на такова място е свързано с интензивен процес на адаптация, породен от това,че децата чисто физически намаляват връзката с родителите си, сменят свободния домашен режим с по-регламентиран такъв, независимо от системата на обучение и възпитание. Влизат в различна атмосфера на деца и възрастни, където трябва да изграждат ново поведение и връзки.

В зависимост от индивидуалността на детето процеса на адаптация може да отнеме от няколко дена до няколко месеца. Всичко това обуславя повишаване на чувствителността и ранимостта на децата както и риска от възникване на болестни отклонения.

Именно тази фина и сложна детска психика определя насоките в нашата работа:

– намаляване на заболеваемостта чрез ежедневен здравословен филтър при приемането на децата.

– попадне в щадяща и емоционално стабилна среда, свързана с нежност и разбиране, както и много положителни преживявания и усещания.

– подобряване на правилното физическо и психическо развитие чрез подходящ хранителен и двигателен режим.

Целта ни е при напускане нашите децата да са емоционално стабилни и психически подготвени за новите по-сериозни бъдещи изисквания към тях.

Занималня

Групи

 

Детска ясла „Вълшебник“ отвори врати през 2006г. Тогава

започнахме с една бърбореща и боричкаща се полудневна яслена

група, която през 2008г. се превърна целодневно кълбо от усмивки.

1-ва група на възраст от 1г. до 2г.- 8 деца в група.

2-ра от до 3г,9м –14 деца.

Това е половината от броят на децата в държавните заведения.

В края на всеки ден получавате актуална информация как е прекарало детето денят си при нас. Занималните и спалните са обзаведени с мебели и играчки съобразени с възрастта и безопасността им.,отговарящи на наредба N26 от 18.11.2008 за устройството и дейността на детските ясли.
Храната се доставя от детска кухня, отговаряща на държавните изисквания за приготвяне на храна за деца от 8 месеца до 7 години.Предлагаме възможности за полудневно посещение на групите.

Записването на деца става по всяко време на годината.

От няколко година имаме и прием на деца с леки физически увреждания, хранителна непоносимост, проблеми с развитието.Те са като всички други и

останалите деца трябва да знаят за тяхното съществуване и да се научат да бъдат толерантни и внимателни с тях. За децата с проблеми това е възможност да бъдат в една нормална и весела среда, която им дава шанс за по-добро физическо и психическо развитие, както и шанс за техните родителите да се върнат към нормален живот и работа.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

07.30 – 09.30 прием на децата, закуска, тоалет.

09.30 -10.15 учебни занимания

10.15 – 10.30 междинна плодова закуска

10.30 – 12.00 свободни игри

12.00 – 12.30 обяд

12.30 – 13.00 подготовка за сън

13.00 – 16.00 следобеден сън

16.00 – 16.30 следобеден тоалет,закуска

16.30 – 18.30 нерегламентирани учебни занимания и свободни игри

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Учебно-възпитателен процес в ДЦ „Вълшебник“ се реализира по разработената програмна система „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ЯСЛА“ на издателство “ИЗКУСТВА“

за обучение и възпитание на децата във възрастта 1-3г.

Уважаеми родители цялостният учебно-възпитателен процес включва не само програмата за обучение на МОН, към него има прибавени и организиране на нашите рожденни дни, тържества за различни празници, посещения при нас на театрална група, музикална къща “Дивизи“ и др.

Няма как да Ви опиша всичко, но можете да видите нашите снимки.

ПОНЕДЕЛНИК

1. Детска гимнастика с весела музика

2. Приказни приказки

3. Игрова култура

ВТОРНИК

1. Български език и литература

2. Конструктивно битови дейности „На работа ръчичики“

3. Помогни ми да се справя сам.

СРЯДА

1. Социален свят

2. Природен свят

3. Изобразително изкуство

ЧЕТВЪРТЪК

1. Забавна математика

2. Конструктивно битови дейности „На работа ръчички“

3. Музика

ПЕТЪК

1. Забавни детски танци и песни

2. Приказни приказки

3. Помогни ми да се справя сам.

Детското портфолио включва индивидуална папка за детето, която

съдържа картони, разработени по теми.

В картоните има и полезна информация за родителите: изучавани стихчета и песни, развитие на знания и умения, която е предпоставка за полезно взаимодействие между детската ясла и семейството в интерес на детето.

Включва и информация за детското развитие от 1 до 3 години и най-често срещаните поведения в детската ясла:

– Новият език на общуването – забранените и нови думи

– Възпитаване в толерантност

– Различните деца – помощ и разбиране

– Привързаността на малките деца

– Пренаталното развитие и др.

Разпределението на материала е примерно.

Понякога се налага да се разместят заниманията заради особеностите на децата.

 

Цени

От 7.30 до 18.30ч – 460лв./месец

От 7.30 до 13.00ч – 320лв./месец

Такса за половин ден с храна,обучение,грижи – 20лв.

Целодневно посещение – 35 лв./ден.

Почасово гледане без храна – 5лв./час

В случай на закъснение на родител след края на работното време се начислява такса в размер на 20лв на час.
За всеки ден отсъствие се приспада от таксата за месеца по 5лв. 
Mинималната такса за престой на дете в детската ясла е 150лв. Тя се заплаща при пълна липса на посещение в месеца, както и когато посещенията са 3 дни и под 3 дни, тази отстъпка важи само за 1 месец отсъствие.
При втори и повече от два месеца отсъствие се заплаща абонаментна такса в размер на 380лв.