Центриране

За нас

Детска ясла № 70 е открита на 12.06.1978 година.

Сградата е на 2 етажа с 4 групи. В момента работи с две. Във всяка група има голяма занималня с кътове за игра, обособени места за хранене.Отделна спалня с подходящи креватчета за деца до три годишна възраст. Има тоалетни, офис и изолатор за болни деца.

В приземния етаж се помещават кухнята със съответните складови помещения и перален блок, където се пере бельото на децата.

Яслата е с местно парно.
Разполага с голям двор с обща площ 2296 кв.м. Има обособени площадки за всяка група.

Капацитета на детска ясла № 70 в момента е тридесет и две деца.

През 2004 година са отгледани тридесет и седем деца.
През м. май 2002 година бе разкрита детска кухня към яслата.В момента капацитета е тридеет и пет деца.

Тя е предназначена за деца до три годишна възраст., които се отглеждат в домашна обстановка за пълноценно хранене в ранна детска възраст.