Центриране

За нас

Детска ясла №35 “Вълшебство” се намира в ж.к. “Стрелбище” на Столична община – район „Триадица“.

Яслата е дневно детско заведение с изградени традиции и опит в отглеждането и възпитанието на деца през ранната детска възраст от една до три години.
Яслата е специализирана в ранната рехабилитация на деца с увреден слух, като това е единствената ясла с подобна дейност на територията на Столична община. Яслата успешно работи с Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух от над 20 години вече и ползва услугите на техните дипломирани сурдопедагози. През годините са създадени всички необходими условия за интеграция с чуващите им връстници. Децата с увреден слух са разпределени равномерно в четирите смесени яслени групи.

Сградата на яслата е специално построена за целта по типов проект и е публична общинска собственост. Открита е през 1963 г. Повечето от подобренията и ремонтните дейности са изпълнени с помощта на Столична община. Сградата е основно ремонтирана с нова дограма и вътрешно боядисване на помещенията. Състои от един корпус на два етажа. В нея има четири яслени групи. На разположение на децата са просторни и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата.

В приземния етаж се намира кухненският блок, който е разкрит в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита. Той е добре оборудван и отговаря на съвременните хигиенни изисквания. Кухненският блок функционира и като раздавателен пункт за детска храна съобразно издадено санитарно разрешително от Столична здравана инспекция на 23.05.2002 г. Кухнята разполага с течаща вода – топла и студена, както и с асансьор за експедицията на готовата храна.

Детското заведение разполага още с методичен кабинет, медицински кабинет, голям двор с обособени площадки за всяка група, с уреди за игра и пясъчници, които се ползват за провеждане на игри и занимания на открито. В двора има засадени много дървета, красиви храсти и цветя, които допринасят за прохлада в летните горещини и подтикват децата да обичат и опазват природата.

Кухня

Важен елемент в работата с децата в яслена възраст е тяхното правилно и навременно хранене. Храната за децата, отглеждани в Ясла №35, се приготвя в собствена кухня, която отговаря на всички нормативни изисквания. Менюто се подготвя за всяка седмица и е съобразено както с нуждите на децата, така и със сезоните.

В приземния етаж на сградата се намира кухненският блок, който е разкрит в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита. Той е добре оборудван и отговаря на съвременните хигиенни изисквания. Кухненският блок функционира и като раздавателен пункт за детска храна съобразно издадено санитарно разрешително от Столична здравана инспекция на 23.05.2002 г. Кухнята разполага с течаща вода – топла и студена, както и с асансьор за експедицията на готовата храна.

Приземният етаж, където се намира кухненският блок, има санитарен възел и баня за работещите в кухнята. На разположение са един фризер за зеленчуци, един фризер за месни продукти, един хладилник за яйцата и един хладилник за съхранение на пробите.
Продуктите се подреждат по реда им на приемане и срок на годност. Всички имат сертификат за годност от производителя и фирмата-доставчик.
Кухненският блок включва обособени кътове за приготвяне на храната със съответните клетки за обработка на суровините; за яйца; за месо и риба; за плодове и зеленчуци; за рязане на хляб; за приготовление на храната; за експедиция на готовата храна.
Кухнята е обзаведена с две печки с 6 котлона и една фурна, две пекарни, плотове за обработка на продукти, хлеборезачка, миксер, пасатор, месомелачка и др.
Складовите помещения са като следва: Хранителен склад; склад за пресни плодове и зеленчуци с естествено проветряване; склад за амбалаж; склад за хигиенни материали. Всички складове са обзаведени със стилажи за подреждане и сортиране на стоките.

Дейности

С помоща на висококвалифициранирани специалисти, децата развиват своите способности от ранна детска възраст. Всеки ден децата се забавляват като пеят песнички, танцуват, правят апликации и играят.

В детската ясла всеки желаещ родител може да запише детето си на гимнастика и английски.
С помоща на педагози от Helen Doron, децата научават много думи чрез забавни дейности и песни.
Също така в детската ясла периодично се организират театрални представления за децата от яслата, които те гледат с огромен интерес.

Групи

В Детска ясла „Вълшебство” работят квалифицирани медицински сестри, двама сурпедагози с висше образование и педагог, които с любов и внимание отглеждат и възпитават както чуващите деца, така и онези с увреден слух.

В четирите групи на яслата децата с увреден слух са интегрирани с чуващите им връстници. Водещ е стремежът да се създават положителни емоции у всички деца, които способстват за укрепване психиката на децата, стимулират двигателната им активност и речовото им общуване.

Яслата има четири яслени групи. На разположение на децата са просторни и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата.

За всяка група се грижат по две възпитателки и две пом. възпитателки.