Центриране

За нас

Работното време е от 6.30 ч. до 18.30 ч.
Детскто заведение разполага със самостоятелни занимални и спални помещения за всяка група, два кухненски блока,административно крило,физкултурен салон, закрит плувен басейн,методичен и логопедичен кабинет,добре оборудвана зала за провеждане на тренинги и всякакъв вид други квалификационни курсове,стая за семейството.Сградите се отопляват с местно парно отопление,самостоятелно за двете сгради поотделно.
Материалната база осигурява уютна,функционална и естетизирана обстановка.Двете сгради са разположени върху площ сътветно: централна сграда  –   7300кв.м., от които 300 кв.м. застроена площ и филиал – 4800 кв.м. със застроена площ 500 кв.м. За всички групи са обособени самостоятелни площадки за игри на открито, мини стадион и два открити плувни басейна. През 2009 г. бе извършена смяна на дограмата на сградата.
За децата се грижат 20 педагози,логопед,който обслужва два пъти седмично 24 деца, 5 мед. сестри ,които обслужват децата от детската ясла,1 мед.сестра за децата от детската градина и 24 – помощно-обслужващ персонал.Всички педагози са с висше образование, 9 от тях са със втора ПКС.
Възпитателно-образователната работа организираме съобразно държавно-образователните изисквания.Екипът приема предизвикателствата в науката и практиката и се стреми да осигури оптимални условия за развитие и подготовка на децата за училище.
МИСИЯТА  на екипа Е ДА СЪХРАНИМ ДЕТСТВОТО КАТО ЦЕННОСТ, а ВИЗИЯТА – КАЧЕСТВЕНО СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ.
2. История
Преди 30 години, на 22 март 1979г. в новопостроения кв. „Струмско” отваря врати Обединено детско заведение №4 „Първи юни” с капацитет 150 деца.
През 1994 г. бившата ЦДГ №7 „Звънче”, която също е с капацитет 150 деца, преминава на административно подчинение на ОДЗ №4 и става негов филиал,намира се в непосредствена близост до централната сграда.
Така в момента децата са настанени в две специално построени сгради по типов проект.Общият им брой е 245 разпределени в 9 градински и 2 яслени групи.
През 1997г.,първи на територията на Благоевградска област за почнахме да работим по международния образователен проект „Стъпка по стъпка”.Една година по-късно детското заведение е определено за Образователен модел по тази програма. Педагогическият и медицински екип са със собствен професионален облик. Отворени сме за иновации и сътрудничество. Издаваме периодично „Детски свят” – вестник за палави деца и търпеливи родители. Провеждаме политика на сътрудничество, коректност и добронамереност.
НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ Е ТРУДНО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРТО ЗА ДЕТЕТО СИ.АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ОТГОВОРЕН СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР,ТЪРСИТЕ ПРИЯТЕЛ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ И ПРФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ, АКО СТЕ ГОТОВИ СПРАВЕДЛИВО ДА ПОДЕЛИМ ОТГОВОРНОСТИТЕ И РАДОСТИТЕ НА ДЕТСКТВОТО