Центриране

За нас


Център за обучение и професионални консултации притежаващ кnow-how в областта на бизнес обученията. Центърът е общество на професионалисти в мениджмънта, маркетинга и продажбите, човешките ресурси и обученията, които предоставят обучения, консултации и материали за бизнеса адаптирани за пазарите на страните от Централна и Източна Европа.

Нашата мисия

Да подпомогнем нашите клиенти в изграждането на маркетингова визия и да я претворим заедно в успешен и проспериращ бизнес, като им предоставяме бизнес обучения и актуална информация за най-добрите управленски, маркетингови решения, основани на дългогодишна практика и пазарен опит.

Програми

Тук може да видите примерни програми на обучения, които сме водили в областта на Мениджмънта, Продажбите, Маркетинга, Soft Skills и други, свързани с тях.

В разработването на темите сме използвали най-доброто от световната практика, но адаптирано за особеностите на бизнеса в България. Предлагаме ви и конкретна информация от много наши проучвания, както и от проучвания на партньорски организации. Ако не знаем нещо – ще ви насочим към хора, които могат да ви помогнат (включено е в цената).

 • ПРОДАЖБИ И ПРЕГОВОРИ
 • 100 дни на Мениджъра
 • Мениджмънт
 • Маркетинг
 • Бизнес умения
 • БИЗНЕС УМЕНИЯ

Форми на обучения

 • ФИРМЕНИ
 • Индивидуални
 • Online
 • Комбинирани
 • Team-building