Центриране

За нас

Математическа гимназия „Гео Милев” е сравнително младо училище. Продължение е на Първа мъжка гимназия.

Неговата ранна история се свързва с образователните трансформации на новата комунистическа власт след 9 .09.1944г. и откритото през 1950 г. в Плевен Първо народно единно училище. От него по – късно се отделя гимназията. Училището е настанено в солидната сграда на Мъжката гимназия /сега там се помещава Медицински университет/. В духа на образователните стратегии на времето Министерството на народната просвета го определя за опитно политехническо училище поради добрата материална база, която успява да си създаде.

През 1957г. училището приема за патрон името на поета Гео Милев. Директор е математикът г-н Георги Димов, който полага много грижи за извоюването на нова самостоятелна сграда. След като това става факт, училището се превръща в техническа база за производствено обучение.

От 1995г. директор на училището е г-жа Ирена Борисова, преподавател по физика. Приоритет в развитието на училището е подготовката на отборите по математика, физика, астрономия, биология, информатика и химия за участие в национални олимпиади, състезания и турнири. Постигнатите високи резултати доведоха до ежегодно традиционно заемане на призови индивидуални и отборни места, както и до класиране на ученици за участие в международни олимпиади.

Още

Не са малко и успехите в областта на хуманитарните науки. Те се отбелязват с извоюваните лауреатски места на олимпиадите по философия, български език и литература, история, гражданско образование и възпитание. Традиция вече са и наградите на наши ученици от исторически, литературни, философски и художествени конкурси. В историята си училището има натрупан опит в управлението и осъществяването на проекти по НП „Сократ” – „Коменски 1”, по ОП „Развитие на човешките ресурси” – проекти на МОН и община Плевен. Индивидуално учителите активно се включват в квалификационни курсове, конференции и семинари.

През 2009г. броят на паралелките е 35 (от V до XII клас), а броят на учениците е 902.

Математическата гимназия разполага с нова, съвременна, съобразена с най- високите технологии в образованието, материална база. Училището е просторно, с удобни фоайета, с интересно керамично пано. В гимназията преподаването по информатика и информационни технологии се провежда в четири компютърни кабинета, оборудвани с компютри дарени от МОН и от Международна олимпиада по информатика – Пловдив 2009г. Компютрите, използвани в обучението са версии. Налични са и мултимедийни средства за по-качествено и нагледно реализиране на учебния процес.