Центриране

За нас

Читалище Никола Йонков Вапцаров е основано през 1922 година със седалище град София.

Средище за духовност, за запазване и развитие на българската култура и традиции. Вече деветдесет и четири години искрата, запалена от дедите ни в това възрожденско огнище не угасва.

Създадено, за да съхрани авторитета и спецификата си на културен и духовен център.

Читалище Никола Йонков Вапцаров-1922 се стреми да развива, обогатява и запазва традициите, празниците и обичаите, да разширява и обогатява знанията в областта на културата, науката и изкуствата, да поддържа контакти с български общности зад граница, с цел издигане и запазване на националното самосъзнание и самочувствие.

Народно читалище Никола Йонков Вапцаров-1922 разполага с библиотека и богат библиотечен фонд от 19 789 тома, художествена, детска и научно – популярна литература.

Читалището е Член е на Сдружението на софийските народни читалища и като такъв е регистрирано в Централния регистър на Министерство на правосъдието.

Народно читалище Никола Йонков Вапцаров-1922 още от създаването си, развива театралната и танцовата самодейност. И днес като камбана звучат звънливите детски гласчета от забавачка Слънчо, музикалните звуци от школата по пиано, цигулка, акордеон и китара, танцовите ритми от балетно студио Веса Тонова – прима балерина от Националната опера и балет за класически и модерен танц, звучната реч от школата по английски език, веселието от празничните чествания, поетичните слова от салона по изкуствата Моя бяла пролет.

История

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1922“– София е създадено на 05. 03. 1922г, като средище за духовност, за запазване и развитие на българската култура и традиции.

Неспокойният дух на българския възрожденец Коста Илиев запалил искрата в сърцата на група млади ентусиасти подкрепени от родолюбиви граждани от кварталите Красно село, Павлово и Овча купел слагат основите на единствената самобитна форма за насаждане на всенародно просвещение. Подпомогнат от увлеклите се по идеята да имат свое културно огнище граждани и младежи от тогавашния спортен клуб „Борислав“, организират на 5 март 1922г. учредително събрание, на което се провъзгласява образуването на „Красноселско народно читалище“, за чийто председател е избран Коста Илиев, за секретар Иван Недев, подпредседател Христо Стоев, касиер Боян Панайотов, библиотекар Антон Дертлиев и съветници: Славчо Котларов, Иванка Въжарова и Александър Иванов. Управителния съвет и младежите горели от желание да имат свой читалищен дом. Но от къде средства за строеж? По това време държавата не отпускала средства за такива нужди. Започват да събират средства, като на призива за помощ се отзовават родолюбиви граждани от района. Самите членове на ръководството и младежите дали личен пример на благотворителност. Най-чувствителна финансова помощ дал Коста Илиев, а в строителни материали – подпредседателя Христо Стоев. Със събраните средства, материали и доброволен труд, най-вече на младежите, още същата есен започва построяването на читалищен салон, като до края на годината той е готов. С още неизсъхнала мазилка той отваря врати за жадното за просвета гражданство. Започват изнасянето на сказки, устройват се вечеринки и представления.

Библиотеката започва да работи на първо време с подарени книги. Първият дарител на библиотеката е Славчо Котларски, прибавил хиляда тома от личната си библиотека към събраните книги от просветно физкултурно дружество „Развитие“, по-късно „Борислав“. Читалищната библиотека раздава книги за домашен прочит всяка сряда и петък от 14:30ч и в неделя от 9:00ч.

Първият секретар на читалището Иван Недев е учител, човек с широка култура, издател на детски списания, учебници по пеене и рисуване. Той безкористно служи от създаването му до края на живота си. От 1934г. в читалищната дейност се включва Иван Волний – известен журналист, писател-хуморист, който от 1935г. е и подпредседател на читалището.
От 23 януари 1935г. читалището издава безплатно периодично издание за просвета, култура и изкуство, вестник „Известия на красноселското народно читалище“.
През 1924г. се създава самодеен драматичен театър, който през 1956-1959г. е столичен първенец и национален отличник на Министерство на културата. През 1937г. читалището има и детска театрална школа.

През 1932г. читалището има детска градина-забавачница, за деца до предучилищна възраст.
През 1954г се създава Детска музикална школа една от първите в страната, където учениците изучават пиано, цигулка, акордеон и солфеж. Неин основател е Борис Аврамов, изтъкнат композитор, педагог, автор на редица публикации, учебни помагала и начални школи. Преподавател по цигулка е Живка Декова. Композиторът Борис Аврамов и Васка Матеева преподавател в клас пиано създават единствения детски оркестър „Малките Орфейци“ . Преподаватели в музикалната школа през годините са още: Мара Симова, Магдалена Мишайкова, Зорница Диомова, Румен Трифонов и др. Възпитаници на школата са лауреати на национални и международни конкурси, ученици в Национално музикално училище „Акад. Панчо Владигеров“, изявени музиканти.

Практиката доказва, че активното музициране при свирене на музикален инструмент води до повишаване на обема, концентрацията и разпределението на вниманието, устойчивосттана паметта, бързината на мисленето и двигателните сръчности. Създават се навици за труд и общуване при всички деца, независимо дали проявяват интерес и данни специално към музиката. Не закъсняват и отличията на най – талантливите възпитаници – Цветелина Ненкова, Драгомир Кончев, Милена Шушулова, Ивайло Дуков, Яна Корназова, Кристиян Бънъцяну, Димитър Крайнев и много др. Лауреати на международни конкурси в Италия и Германия, носители на медали от национални фестивали на художественото творчество. Всички те имали професионална музикална насоченост.

В 1953г се сформира литературен кръжок за любители самородни таланти. От 2002г. читалището организира ежегоден национален конкурс за поезия „Пролет моя“.
Създадената през 1957г. езикова забавачка с преподаване на френски, немски и английски език за деца от предучилищна и училищна възраст, днес продължава да съществува като езикова школа за обучение на ученици.

През есента на 1962г. при читалището се открива балетна школа, където децата физически се развиват хармонично и откриват своите хореографски таланти.
На 7 март 1950г. Общото събрание преименува Красноселското народно читалище на народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“. С гордост и до днес то носи името на поета и хуманиста със световна известност, носител посмъртно на Нобелова награда за мир – Никола Вапцаров.
Председатели на читалището от създаването му до днес са: Коста Илиев, Христо Стоев, Иван Недев, Асен Василев, Антон Измирлиев, проф. Владимир Христов, Васил Райчин, Васил Кесяков, Стефан Аврамов, Траян Рунтов, Георги Дерменджиев, Николай Попов, Михаил Кербел, В. Богославов, Методи Спасов, д-р Васил Атанасов, Николай Детистов, Боримир Атанасов, Стефка Новакова-Соловьова, Юлия Гюрова.

Секретари на читалището са: Иван Недев, Тодор Чолаков, Климент Симеонов, Стефан Милев, Иван Георгиев, Славчо Котларов, Васил Петракиев, Стоян Долмов, Добринка Балабанова, Евдокия Спасова, Ботьо Ботев, Кирилка Спасова.

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“ е регистрирано като сдружение с нестопанска цел по Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Читалището е член на Съюза на народните читалища. Член е на Сдружението на софийските народни читалища и като такъв е регистрирано в Централния регистър на Министерство на правосъдието.

Библиотека

Читалищната библиотека притежава уникалност, произтичаща от мястото й като елемент на институцията читалище. Положението й като част от читалището й придава възможности и особености, които я обособяват спрямо другите видове библиотеки. Тя се вписва в по-общите и обемни функции на културния институт читалище. Като част от читалището тя става елемент от важна културна и образователна структура.

Мисията на нашата библиотека е да бъде посредник между информацията и потребителите в един бързо променящ се свят, като притегателен център за всички възрастови групи.

Библиотеката и нейните ползватели активно участват в масовите начинания на читалището и общината.

За най-малките потребители библиотеката организира трудово-познавателни беседи на различни теми, а за по-големите провежда беседи по библиотечно-библиографски знания и редовно представя нови книги.

Библиотечният фонд наброява 18000 тома от всички отрасли на знанието.

Работното време на библиотеката е от понеделник до петък от 09:30ч до 17:30ч, в сряда от 09:30ч до 13:30ч. Библиотекар е Анета Георгиева.

Школи и дейности

Детска музикална школа клас Пиано:
През последните 3 десетилетия ръководител на школата по пиано е г – жа Силвия Манева. Пианото като инструмент е толкова популярно, че повечето от децата го избират за отправна точка в запознанството си в музиката. Тя работи с деца от най – ранна възраст, като ги въвежда в света на музиката чрез инструмента, изключително богат на звукови и изразни възможности. При подбора на материала се стреми да създаде у децата интерес и любов към музиката. За да се превърне обучението по пиано в увлекателна задача, разкриваща в тонови багри детския свят с неговата богата фантазия и светла емоционалност. Старае се да осъществи тясна връзка между музикално – художественото и техническо развитие, да подреди материала, като се съобрази със създаването и разширяването на слухово – музикалните и емоционални възприятия на децата с формирането на музикални образи и представи и свързването им с инструмента на базата на съвременните методични принципи. Търси и път за здрава връзка между нотен текст, слухови и двигателни представи за навик към прецизно слушане, анализ и самоконтрол. Нейните възпитаници са завоювали над 200 престижни награди от регионални, национални и международни конкурси и фестивали. Това са Мина Виячева, Инна Ценова, Йорданка Недкова, Марио Манев, Веселина Недкова, Теодор Карабельов, Атанас Янчев, Калина Янчева, Михаил Апостолов, Ния – Сирма Петрова, Андрея Манчева, Васа Атанасова и др. Отличните резултати са постигнати по различини пътища, които водят до главната цел. Изходната база – клавирна литература, отличаваща се с многогласния строеж на музикалната тъкан и отразените в нея характерни особености на пианото по отношение на специфичен тон и темброви възможности.
Музиката е свят на красота и съвършенство, а българският народ е богато надарен в музикално отношение и храни особена любов към музиката. Всяко дете трябва да се докосне до това вълшебство, което развива интелекта, облагородява и духовно извисява. Нито едно дете не бива да бъде лишено от това богатство, защото музиката е най – поетичното, най – могъщото и най – живото от всички изкуства.
Заниманията са индивидуални и се провеждат по предварително изготвен график от преподавателя.

Детска музикална школа клас Китара:
Достоен продължител на създадената ДМШ клас Китара през 70те-80те години на миналия век, е настоящият преподавател в нея Петър Цветков. Музикалните занятия възпитават волята, дисциплината и концентрацията, подобряват уменията за вграждане в социалната среда. Уроците са предназначени както за напълно начинаещи, така и за по-напреднали ученици. Заниманията се провеждат два пъти седмично, след предварително записване и изготвен график от преподавателя, съобразен с ангажираността на децата.

Детска вокална група „Сладкишчета“:
ДВГ „Сладкишчета“ е създадена е през 2014г с репетитор Радослав Стоименов. Възрастта на децата е от 5 до 14 годишна възраст. В детската вокална група се изучават детски песни от различни жанрове, което помага те да развиват вокалните си умения и артистични качества. ДВГ „Сладкишчета“ се радва на много участия и сценични изяви: концерти, тържества и телевизионни предавания.
Заниманията се провеждат всяка събота от 13:45ч до 15:15ч.

Детска танцова школа – Балет „Емоция“
На 1 октомври 2013г е създаден Балет „Емоция“ с хореограф Катя Ангелова. В школата се изучава класически балет, характерни и модерни танци, обща танцова култура. Г-жа Ангелова е професионалист с дългогодишен опит като хореограф и педагог. Със старанието, амбицията и опита си успява да запали в децата любовта към танца. През годините Балет „Емоция“ беше отличен с множество награди на конкурси и фестивали. През 2017г. получи първа награда на XVI- тия Фестивал- конкурс на танцовото изкуство „Да открием таланта“, организиран от ССНЧ, в раздел класически танц.
В балетната школа се подготвят деца за училища и висши учебни заведения в областта на танцовите изкуства. Някои от възпитаниците на г-жа Ангелова бяха успешно приети в НУТИ гр. София, в раздел модерен и класически балет.
Днес балетът се радва на нова зала, нови костюми и нови творчески завоевания. Интересът към танцовото изкуство е голям и се надяваме, че Балет „Емоция“ ще продължи да ни радва с успехите си и занапред.
Заниманията се провеждат всяка събота в три възрастови групи: от 9:30ч до 10:30ч първа група; от 10:30ч до 12:00ч втора група; от 12:00ч до 13:30ч трета група.

Детска театрална школа „АлЯ“ :
На 1 октомври 2015г. се създава ДТШ „АлЯ“ от професионалните актьори Антоанета Палазова и Ивайло Аспарухов. От октомври 2016г. художествен ръководител на школата е Ивайло Аспарухов. ТШ „АлЯ“ е място, в което децата доразвиват артистичните си умения, обогатяват въображението си, тренират паметта и сетивността си. В творческа атмосфера и театрална среда по-лесно децата могат да се освободят от притесненията и да преодолеят страховете си. Учат се на сценично поведение, художествено слово, основи и история на театъра. Възпитават своята култура на поведение на сцената и в живота.
От първото издание на театралния фестивал „Пинокио“ – София, ДТШ „АлЯ“ печели и първата си награда – Специалната награда на журито за спектакъла „Апостола на свободата“
През май 2017г. получава Първа награда за детския спектакъл „Меко казано“, както и втора награда за женска и трета за мъжка роля при деца, от XIVтия Фестивал на читалищното театрално изкуство!
Заниманията се провеждат всяка неделя в две възрастови групи. Първа група за деца от 4г. до 6г. и втора група от 7г. до 16г. От януари 2018г ще бъде открита и трета възрастова група за големи, поради огромния брой желаещи да се занимават с театрално изкуство.

Театър „АЯ“ при НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1922“:
Театралната трупа е основана през 2015г от актьорите Антоанета Палазова и Ивайло Аспарухов. Всяка събота от 11ч за малките деца се отварят кулисите на сцената, за да се разкрие пред тях вълшебният свят на кукления театър, в който „Приказките от стария куфар“ оживяват. Тези спектакли се превърнаха в традиция. По този начин децата научават повече за българския народен фолклор и се възпитават в националните традиции, ценности и култура.

Детска езикова школа по английски език
Дългогодишен преподавател в езиковата школата е Лидия Светославова. Обучението се провежда в условия на естествено общуване и е една добра възможност да се избегнат езиковите бариери в бъдеще.
Моделът за цялостно възприемане на всичко се гради от комуникативният подход в обучението при децата и учениците. Те изцяло се потапят в езиковата магия и преподавателят общува с тях в достъпна за тях форма. По този начин се разширява логическото мислене на децата, общата им култура, обогатява ги като хора. Всеки нов урок разкрива нов свят, нова култура, нов начин на мислене и изразяване. Развиват своите познавателни способности и интелекта си.
Заниманията се провеждат два пъти седмично, по предварително уточнен график, съобразен с ангажиментите на децата, родителите и преподавателя.

Дамска вокална група „Наслада“:
ДВГ „Наслада“ е създадена преди 7 години с репетитор Радослав Стоименов. С високия си професионализъм и десетилетия сценичен опит Радослав Стоименов създава дамската вокална група от жени с различни професии, които ги събира любовта към музиката и пеенето. Репертоарът на групата е многожанров и включва: народни песни, обработен фолклор, стари градски песни, романси, поп музика, църковни песнопения и оперетни фрагменти. ДВГ „Наслада“ има многобройни участия и концертни прояви в столицата и в страната. Талантливите певици и техният репетитор гостуват на много фестивали и участват в различни телевизионни предавания.
Репетициите на групата се провеждат всяка сряда от 16:00ч до 18:00ч.

Клуб „Луди, млади и игриви“- народни танци за начинаещи деца и възрастни:
През 2017г. Клуб „Луди, млади и игриви“ отбеляза своята 1годишнина от създаването си. Ръководител на фолклорния клуб е Петя Гергова, която успява да събере хора от най-различна възраст, желаещи да се докоснат до магията на българските народни танци. Заниманията се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:30ч до 20:00ч. Време, в което родители и техните деца, както и съпрузи, се учат и танцуват заедно, забавляват се и се сприятеляват.

Клуб „Хорцето“- народни танци за напреднали:
Хореограф на Клуб „Хорцето“ е Петър Нецов. Участниците в клуба са хора на различна възраст и с различни професии, обединени от любовта към българския фолклор. В Клуб „Хорцето“ е мястото за всеки, който иска да се докосне до българския бит и култура и желае да се потопи в магията на завладяващите ритми на българските танци под звуците на уникалната ни народна музика.
Репетициите се провеждат всеки четвъртък от 18:30ч до 20:00ч.

Спортен клуб „ЧЕРЕН ДРАКОН“ :
Създаден е през 2005 година от двукратния световен шампион по традиционен Чън стил на Тай Чи , категория къси оръжия, Петър Драгоев.
В клуба основно се преподава Тай Чи, стилове Чън и Ян. Тай Чи е китайско бойно изкуство с дълга история, документирана още от времето на династия Тан (618 – 907). То е едно от най-известните бойни изкуства. Познато е като дълга поредицата от бавни и плавни движения, които се играят всяка сутрин в парка от хора в Китай и по целия свят. Тай Чи често се практикува като терапия, базирана на бойно изкуство, с цел подобряване на здравето и продължителността на живота. Инструктори в СК „Черен дракон“ са: Петър Драгоев, Димитър Михайлов, Владимир Андреев, Андриан Бекяров, Йордан Тодоров. Заниманията са понеделник, вторник, сряда от 19:30ч до 21:00ч и в събота от 13:30ч до 15:30ч.

Пекити – с инструктор Стефан Михалков
Пекити-Търша система се основава на принципа на офанзивна защита срещу острие или пробивни оръжия. Същият принцип е функционален и за ръкопашен бой. Поради тази причина, в системата на Пекити-Търша, има само един принцип и движение – без значение, дали нападателят е въоръжен или невъоръжен. Тази структура позволява по-икономично използване на практика време и създава сигурност от разбиране на системата ,както и трупане на опит. Майсторството на набор от движения изисква упорита работа и пълна отдаденост. В Пекити-Търша Кали система майсторство се придобива чрез прилагане на движенията чрез дистанционен спаринг и близък технически обмен чрез използване на капаниране и контра атаки. ПТК предлага удобни и логични методи срещу силни противници – без значение дали са въоръжени или не. Заниманията се провеждат в събота от 16:00ч до 18:00ч и в неделя от 10:00ч до 12:00ч.