Центриране

За нас

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – спорт, физическо възпитание, кинезитерапия (физиотерапия).
Академията е основана през 1942 г., когато се открива първото Държавно висше училище за телесно възпитание, преименувано по-късно на Висш институт за физическа култура „Георги Димитров“ (ВИФ), а от 1995г. – Национална спортна академия „Васил Левски“.

Към настоящия момент НСА има академична акредитация и предлага университетски програми за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в три факултета:
1. Учителски факултет
2. Треньорски факултет
3. Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.

Центърът за Следдипломна квалификация в НСА предлага различни допълнителни образователни програми в специализирани и интердисциплинарни области.
НСА съвместно с Треньорската школа на Българския футболен съюз е оторизирана от Европейската футболна асоциация (УЕФА) да обучава футболни треньори и да издава всички изисквани от УЕФА лицензи, включително License PRO, който е валиден в целия свят.

Обучението в НСА е базирано на изследователски и интердисциплинарен подход. Учебните програми обединяват професионалното обучение с научно-изследователските методи, стимулират умението за идентифициране, формулиране и решаването на проблемите в областта на физическата култура и спорта, подготвят специалисти, които да могат да посрещнат съвременните предизвикателства с аналитично и съзидателно мислене и подход.
Студентите имат възможността да използват обновената спортна база на НСА, включваща открити и закрити съоръжения и зали, предоставящи условия за обучение под над 60 вида спорт, както и съвременно оборудван Център за научна и приложна дейност в спорта. Академията разполага с три планински учебни бази – на Боровец, Витоша и Вихрен, както и с учебен комплекс за водни спортове – гр. Несебър.

Студентите на НСА могат да кандидатстват за стипендии, осигурени със средства от държавната субсидия или от европейските структурни фондове. Постигнатите високи резултати в учебния процес и спортно-състезателната дейност се поощряват с награди по ред, установен с вътрешни правила.
Обучението в НСА се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, сред които олимпийски, световни и европейски медалисти, както и специалисти от различни области – хуманитарни, медико-биологични,  специални.
Като част от учебно-тренировъчния процес Академията развива активна спортно-състезателна дейност. Състезателите от Асоциацията на спортните клубове към НСА са между най-успешните в националните първенства и турнири. Много от тях участват и на международни състезания, въпреки аматьорския си статут.
Отличен показател за резултатите от нашата дейност са постиженията на огромен брой изтъкнати спортисти, възпитаници на НСА, прославили страната ни на най-представителните спортни форуми на планетата – олимпийските игри, световните и европейски шампионати. Заслуга за това имат големите български треньори, повечето от които са възпитаници на Академията.

НСА отделя голямо внимание на обучението на млади научни кадри в рамките на техните докторски програми. Нашите докторанти, освен задължителните за получаването на докторска степен разработки, взимат участие в работата на различни научни кръгове, дискусионни клубове, кръгли маси, разнообразни проекти, годишни научни конференции и международни конгреси.
Научните постижения на НСА са международно признати. Наши специалисти са почетни членове на много чужди академии. НСА е партньор на водещи европейски университети по програми за интеграция във висшето образование.

След завършване на втори курс студентите на НСА имат право за включване в програмите за международен обмен на студенти. В тях могат да се включат студенти, които имат среден успех по-висок от 4,50 и владеят чужди езици (в зависимост от приемащата страна).
НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във
висшето образование. Академията е член на:

• Европейска асоциация на Еразъм координаторите (EAEC)
• Международния Съвет по Спортни Науки и Физическо образование (ICSSPE)
• Международния съвет за треньорско образование (ICCE)
• Международната федерация за физическо възпитание (FIEP)
• Международна асоциация на университетите за физическо възпитание и спорт (IASUNI)
• Европейска обсерватория за заетостта в спорта (EOSE)
• Европейска мрежа за физиотерапия във висшето образование (ENPHE)
• Европейска мрежа за спортове на открито (ENOS)
• Balkan University Association (BUA)
НСА поддържа многобройни контакти със сродни учебни институции от различни точки на света –  Белгия, Германия, Испания, Полша, Турция, Румъния, Гърция, САЩ, Франция, Южна Африка, Португалия, Македония, Финландия и др.

Структура

Треньорски факултет
Инспектори: 02/ 4014 217; 02/ 4014 215

 • Катедра Теория на спорта
 • Катедра Борба и джудо
 • Катедра Технически и ледени спортове
 • Катедра Мениджмънт и история на спорта
 • Катедра Футбол и тенис
 • Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
 • Катедра Физиология и биохимия
Учителски факултет
Инспектори: 02/ 4014 223; 02/ 4014 219

 • Катедра Анатомия и биомеханика
 • Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
 • Катедра Лека атлетика
 • Катедра Психология, педагогика и социология
 • Катедра Теория на физическото възпитание
Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Инспектор: 02/ 4014 213

 • Катедра Теория и методика на кинезитерапията
 • Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
 • Катедра Гимнастика
 • Катедра ТАО
 • Катедра снежни спортове
 • Катедра Водни спортове
 • Катедра Спортна медицина
Департамент ДЕОИТ
Секретар: 02/4014 298

 • Секция Чужди езици
 • Секция Български език
 • Секция Информационни технологии за анализ на движенията
 • Център „Информационни системи и технологии”