Центриране

За нас

Държавното рисувално училище е създадено през 1896 г. от интелектуалците и художниците Константин Величков, Иван Шишманов, Антон Митов, Иван Мърквичка, Борис Шац и Иван Ангелов. Това е началото, поставено с указ на княз Фердинанд, но оттогава и досега историята на Националната художествена академия все повече задължава. Задължава с благородството на това, което дава. На България, на изкуството, на всеки отделен човек, решил да прекрачи нейния праг, за да изучава тайните на прекрасното художество (по определението на Николай Павлович). Вече много поколения студенти и преподаватели са минали през нейните ателиета, в които дори само създадената за повече от столетие атмосфера е способна да образова. „При нас и стените учат“, каза наскоро един професор по живопис. И това не е образователен мистицизъм, а осъзната традиция. Която не можеш да пренебрегнеш и да не поискаш да продължиш.

В Националната художествена академия съществува среда за интегриране на студентите в неравностойно положение за осигуряване на равен достъп до образователни услуги. В две от сградите на Академията, намиращи се на бул. „Цариградско шосе“ 73 и бул. „Г..М. Димитров“ 100 са изградени асансьорни съоръжения и технически приспособления за лица в неравностойно положение.
Това беше осъществено по проект BG161РО001/1.1-07/2009/014 „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в НХА“ по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Изложба

През изминалата учебна година могат да бъдат акцентирани някои събития от културния календар на Академията. През юни 2014 г.
НХА за пореден път взе участие в най-престижния форум за студентско изкуство в Югоизточна Европа. Този път изложбата „Трансформ“ се проведе в Букурещ и отново селекцията на българската художествена академия беше сред най-професионално и съвременно звучащите. Също показателна за амбициите на Академията, като основна образователна институция за подготовка на художници и важен генератор на художествени събития, бе изложбата „Всичко е добре, когато започва добре“ в Градската галерия във Варна. Тази изложба (създадена с подкрепата на Societe Generale Експресбанк) показа произведения на студенти и преподаватели от всички специалности на НХА: „Живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Фотография“, „Дигитални изкуства“, „Резба“, „Керамика“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Метал“, „Дизайн на порцелан и стъкло“. В изложбите в Букурещ и Варна част от специалностите като „Стенопис“, „Книга и печатна графика“, „Сценография“, „Индустриален дизайн“, „Рекламен дизайн“, „Дизайн за детската среда“, „Мода“ и „Реставрация“ (свързани с дизайнерско проектиране или с други характерни специфики) присъстваха в залите чрез видеопрезентация. Но не само с тези изложби Академията разви и обогати присъщата си образователна и културна позиция. Това се случи чрез традиционните изложби на завършващите бакалаври и магистри, чрез динамиката на гостуващите експозиции и чуждестранни лектори, и не на последно място, на несекващия образователен процес в ателиетата. НХА стои ползотворно в социалното пространство и чрез функциите на галерия „Академия”, музейната си сбирка, международната си дейност и творческата активност на всички специалности. В този годишник могат да се видят постъпленията в музея и библиотеката на НХА, издадените нови книги и каталози, както и броевете на академичното списание „Изкуство и критика“. Изложбите и събитията, организирани от Академията (независимо дали в нейните пространства, в страната или в чужбина) са многобройни и също са подробно отразени на страниците на настоящото издание. Те са демонстрация на професионализъм и продукт на разширяващо се културно влияние. Затова и официалните рейтингови проучвания и през тази година поставиха НХА на първо място в нейното професионално направление, макар и статистиката да стои далеч от реалното вълнение на живия творчески процес. В тази връзка е необходимо да се изтъкне, че през 2013 г., след провеждане на процедура по акредитация на учебните планове и програми във всички степени на обучение („бакалавър“, „магистър“ и „доктор“), Националната агенция за оценяване и акредитация даде на НХА най-високата си оценка.