Центриране

За нас

Националното училище за танцово изкуство е единствената от такъв мащаб образователна институция за професионално обучение в областта на танцовите изкуства на класическия балет, българския фолклорен танц и модерния танц – не само за България, но и за целия Балкански регион.

Основна цел на обучението в НУТИ е изграждането на висококвалифицирани изпълнители в професионалната област на танцовите изкуства. За постиженията си в образователно – възпитателния и художествено – творческият процес институцията е носител на ОРДЕНКИРИЛ И МЕТОДИЙ – I СТЕПЕН, КРИСТАЛНА ЛИРА и два пъти наградена със ЗЛАТНА ЛИРА на Съюза на музикалните и танцови дейци за високи постижения в областта на танцовото и балетно изкуство.

Националното училище за танцово изкуство е член на СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ и е наградено с отличието ЗЛАТНА КНИГА и деловото отличие ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА.

Нарича се Национална училище за танцово изкуство /НУТИ/ и е включено в единната система на 23-те училища по изкуства и култура, които се ръководят от Министерство на културата на Република България.

Образование

Днес в НУТИ съществуват три специалности: класически танц, български танц и модерен танц, в които преподава екип от висококвалифицирани учители, както по общообразователните,така и по специалните дисциплини.
В училището се обучават ученици в трите специалности от пети до дванадесети клас, като се изучава пълният курс на общообразователната програма за средните училища по програмите на МОМН.

В професионалната подготовка образователният процес се провежда по учебните планове и програми, утвърдени от Министерство на културата. И в трите специалности главният специален предмет се изучава всекидневно и продължителността на занятията е два учебни часа или 90 мин.

Това способства за развиване и усъвършенстване качествата на децата, за изграждане на танцувални умения, необходими на бъдещите артисти. С оглед на цялостната професионална подготовка, според спецификата на всяка специалност, се изучават и много други теоретични танцувални дисциплини. Обучението девети -дванадесети клас дава възможност за:
Полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
Полагане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование според изискванията на МОМН, а придобитата степен на професионална квалификация – със свидетелство за професионална квалификация според изискванията на МК. В сградата на училището има и общежитие, работещо седем дни в седмицата с осигурен денонощен педагогически екип от възпитатели и охрана.

За тези шест десетилетия на своето съществуване Националното училище за танцово изкуство е подготвило над две хиляди професионални изпълнители в областта на класическия балет, българския фолклорен танц и модерния танц.

Възпитаници на НУТИ успешно се реализират в балетните трупи в нашата страна и в цял свят, в различни фолклорни ансамбли и други формации, печелят награди от фестивали и конкурси, развиват се като педагози, хореографи, постановчици, теоретици и с чест защитават престижа и модела на националната ни образователна и танцова култура.

Специалности:

Класически Танц

Български Танци

Модерен Танц

Галерия:

Още


Възпитаниците на Национално училище за танцово изкуство с висококвалифицираната работа на неговия педагогически състав са лауреати на престижни балетни конкурси и танцови фестивали в страната и в други държави – Международен балетен конкурс Варна, Международен балетен конкурс Анастас Петров, Международните балетни конкурси в Париж, Москва, Ню Йорк, Осака, Грас и редица други.

Училището има богата 60-годишна история. Основано е на 5 февруари 1951 година по инициатива на основоположника на професионалния български балет Анастас Петров и със съдействието на големия руски балетен педагог Владимир Белий. Нарича се Държавно балетно училище и има само една специалност – класически танц.

През 1956 година е открита втората специалност – Български танц, със съдействието на именития български хореограф Кирил Харалампиев и училището е преименувано в Държавно хореографско училище От септември 2004 година е открита и трета специалност – модерен танц. На 1 март 2001 година училището чества своя 50-годишен юбилей и по този случай получава статут на национална институция.