Центриране

За нас

ПГВМ ИВАН П. ПАВЛОВ На 25.08.1949 година по искане на обществеността в град Стара Загора отваря врати Държавната мъжка земеделска гимназия Вилянс с директор агр. Никола Островски.

На 25.09.1949 година е открита първата учебна година с осемдесет ученици от цялата страна по специалността Земеустройство в сградата на основно училище Кирил Христов.

Директор на гимназията от 1.10.1949 година е Тодор Михайлов Милушев. База за практически знания са Държавен овощен разсадник и Скотовъден институт/Научноизследователски институт по говедовъдство и овощарство/.

През учебната 1950/1951 година учениците продължават да учат в сградата на ОУ Кирил Христов, а основно училище Кирил и Методий е пансион за учещите в гимназията. Директор от 01.09.1950 година е Иван Стефанов Колев.

Това е първата стопанска година, започнала на 15.10.1950 година с 250 дка земя, взета от бившия разсадник на града и с малък обор с 2 кобили от земеделска гимназия град Костинброд, крава, 3 свине и 80 кокошки от раса Легхорн и инвентар, изпращан от други гимназии.

Със средства на гимназията е построен втория етаж на училището, където провеждат и учебните си занятия. През учебната 1952/1953 година започва за първи път курс по ветеринарна медицина – 47 курсисти към Държавната земеделска гимназия.

Директор от 01.09.1952 година е Димитър Минев Димитров. От 01.07.1952 година се въвежда двойното счетоводство със счетоводител Никола Капитанов.

Същата година се дипломират първите ученици от отдел Земеустройство – четиридесет курсисти, които получават квалификация младши агроном земеустроител. През учебната 1953/1954 година е сложено началото на музея в училището.

Дипломирани са четиридесет курсисти с квалификация младши агрономи земеустроители. От 1953 до 1955 година Министерството на земеделието строи нова сграда на училището в с. Кольо Ганчево – на три км. от града. Учебната 1955/1956 година започва в новопостроената сграда.

Директор е Христо Колев Петров. Приети са 170 курсисти – ветеринарна медицина. Построява се първият свинарник и е създадена зеленчукова градина. Променено е името на училището – става Техникум по ветеринарна медицина Иван П. Павлов.

Завършват агрономи – земеустроители. През учебната 1956/1957 година с помощта на учениците е построена и обзаведена малка учебно-опитна лечебница за провеждане на практики и е създадена колекция от дребни животни – зайци, кучета, гълъби, морски свинчета.

През 1958/1959 година се извършва прием след осми клас – 571 ученици и след единадесети – 80 ученици. Разширява се лечебницата, започват строежи на клиники и стадион. Учебната 1963/1964 година започва по нов учебен план – 50 процента от часовете са по учебна практика.

Основната задача е подготовка на висококвалифицирани кадри. Създава се също така и библиотека. 2008/2009 учебна година Общ брой на учениците 576 в дневна форма на обучение /26 паралелки/ и 128 самостоятелна форма на обучение.

За гимназията

Национална професионална
гимназия по ветеринарна медицина
„Иван Павлов“ – Стара Загора

носител на:

 • високопрестижната награда за безспорнипостижения в областта на образователното дело„Анастасия Тошева“  2009 година;
 • медал „1300 години България“ – 1981 година;
 • орден „Кирил и Методий“ І степен  1975 година

Прием

Прием след 7. клас

1. Професия 640010 „Ветеринарен техник“, специалност 6400101 „Ветеринарен техник“
 
с разширено изучаване на Английски език;
 срок на обучение – 5 години;
 брой паралелки – 1;
 брой ученици – 26;
 приемни изпити – български език и литература, математика;
 балообразуващи предмети – биология, химия.

Реализация:

 • Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;
 • Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;
 • Като осеменители и подковачи на животни.

2. Професия 640010 „Ветеринарен техник“, специалност 6400101 „Ветеринарен техник“ 
 срок на обучение – 5 години;
 брой паралелки – 1;
 брой ученици – 26;
 приемни изпити – български език и литература, математика;
 балообразуващи предмети – биология, химия.

Реализация:

 • Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;
 • Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;
 • Като осеменители и подковачи на животни.

3. Професия 640020 „Ветеринарен лаборант“, специалност 6400201 „Ветеринарен лаборант“ 
 срок на обучение – 5 години;
 брой паралелки – 1;
 брой ученици – 26;
 приемни изпити – български език и литература, математика;
 балообразуващи предмети – биология, химия.

Реализация:

 • Като лаборанти във всички научни, учебни, диагностични, производствени и контролни звена с ветеринарномедицинска компетенция, като: ВУЗ, училища, институти, лечебници, предприятия за добив и преработка на животинска продукция и др.;
 • Като лаборанти в частни, общински и държавни лаборатории към Министерството на здравеопазването;
 • Като осеменители на животни. 

4. Професия 541060 „Техник – технолог по качеството на храни и напитки“, специалност 5410601 „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“
 срок на обучение – 5 години;
 брой паралелки – 1;
 брой ученици – 26;
 приемни изпити – български език и литература, математика;
 балообразуващи предмети – биология, химия.

Реализация:


Възможност за работа в:

 • предприятия за производство на храни и напитки;
 • лаборатории за контрол на качеството на храните .

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Балът се образува като сбор от:

* утроената оценка от изпита по математика;
* оценката от изпита по български език и литература;
* оценките по биология и химия от удостоверението за завършен 7 клас.