Центриране

За нас

1968

Художествената гимназия се открива като първи филиал на Софийската художествена гимназия към Министерството на културата и е известна като ХГ-то Казанлък

1972

Завършват учениците от първия випуск на специалността „Изобразителни изкуства”

1974

За учебната 1974/1975г., след конкурсен изпит на над 700 кандидати, се приемат ученици в две паралелки специалност „Дизайн” /промишлени форми/. Така се поставя началото на средното образование по дизайн в България. Програмата за обучение по тази специалност е изготвена от пионера на дизайна – доц. Васил Стоянов. Училището се нарича Средно Художествено Училище (СХУ)

1976

Първа копка на новата сграда на гимназията (26 януари)

1976

Училището става самостоятелно Средно Специално Художествено Училище.

1979

Завършват учениците от първия випуск на специалността „Дизайн”

1985

училището се настанява в нова модерна сграда, построена като еталон за училищата по приложни изкуства с просторни ателиета по рисуване, живопис, дизайн, скулптура, графика, фотография, с работилници по металообработване, дървообработване, пластмаси и гипсолеене, библиотека със специализирана литература и актова зала с 280 места.

1987

в памет на великия български художник от град Казанлък Дечко Узунов, училището се нарича Средно Художествено Училище за промишлени форми „Академик Дечко Узунов”.

1988

приемат се първите ученици от новата специалност „Лютиерство” за изработка и реставрация на класически струнни инструменти, която е единствена по рода си на Балканите.

1993

Създадава се логото на гимназията

1993

изгражда се общежитие в сградата на гимназията с 24 стаи, санитарни и кухненски помещения.

1998

в чест на 30-годишнината на училището се създава просторна Галерия за експозиция на ученически творби и гостуващи изложби, която е първата ученическа галерия в училищата по изкуствата в България.

1999

В Държавен вестник се публикува Постановление на МС №204/11.11.1999 г., наречено от нас ЧЕРНОТО постановление, с което се закрива от 2000 г. училището ни. Тогавашните управляващи бяха „изтъргували” прекрасната ни сграда за база на НАТО! Но благодарение на ентусиазма и настойчивостта на учители и ученици бяха събрани 32 хиляди подписа за запазването му. Учениците организираха протестен митинг дори и пред Президенството в София под надслов „Не рисувайте съдбата ни, ние можем сами!” И успяхме.

2000

Училището преминава на подчинение на Министерството на образованието и се преименува на Професионална гимназия за промишлени форми „Академик Дечко Узунов” (ПГПФ”Акад.Д.Узунов).

2003

от месец април гимназията се преименува на Професионална гимназия по пластични изкуства „Академик Дечко Узунов” (ПГПИ”Акад.Д.Узунов).

2004

поставя се началото на успешните европейски проекти за ученици и учители, финансирани от Европейската комисия.

2005

от месец юли се възстановява статута на училището като държавно училище по изкуствата към Министерството на културата.

2006

приемат се първите ученици от специалността „Рекламна графика”, която съчетава художествените традиции и новите информационни технологии.

2007

с качествените си образователни услуги в областта на изкуствата ние защитихме новото си име като Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов” (НГПИД”Акад.Д.Узунов).

2007

за пръв път в България на наши ученици беше издаден документът Европас мобилност, който е част от новото европейско портфолио.

2008

Създава се официалната версия на училищния сайт.

2008

провежда се Първият Национален конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов”, който става ежегоден.

2011

завършват учениците от първия випуск на специалността „Рекламна графика”

2012

приемат се първите ученици от 5 клас „Изобразително изкуство“.

2017

променя се името на: Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък

2018

Честваме 50 годишен юбилей. Създаване на училищен музей.

Специалности

  1. Дизайн

 

Професия „Дизайнер“ (214010)

 

  1. Изобразителни изкуства

 

Професия „Художник“

 

  1. Художествени занаяти

 

Професия „Лютиер“