Центриране

За нас

НУ „Бр.Жекови“ Елхово е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин