Центриране

За нас

НУ Васил Левски с. Едрево общ. Николаево е Начално училище. Обучение по преповаване на български език, обучение на първокласници, свободно избираем чужд език, СИП обучение, обучение в Зелени училища, чилищна подготовка в занималня, обучение до четвърти клас Начално училище Васил Левски е учебно заведение в село Едрево, област Стара Загора.

Ние обучаваме ученици от 1-4 клас. Обучението се извършва е една смяна – целодневна, а финансирането е общинско.

Директор на училището е Антоанета Маринова Петкова. Независимо от големината на селото и на материалната база, ние предлагаме обучение на ученици от 1-4 клас и подготовка на високо ниво.

Изборът на учебно заведение, точно в тази детска възраст е много важен, тъй като в този период в учениците се изграждат дисциплина и възпитание.

Избирайки Нашето училище за образованието на Вашето дете, то ще получи качествено начално образование и отлична подготовка.

Извънкласни дейности от НУ Васил Левски с. Едрево Учениците в началното училище, редовно участват в разнообразни и интересни състезания, конкурси и олимпиади на национално и регионално ниво.

Освен това, децата участват и в множество извънкласни дейности, организирани с цел, развитие на способностите им, откриване на заложби и дарби, здравословен начин на живот и отлична основа на образование.

В НУ Васил Левски за децата се грижат екип от квалифицирани педагози, учители и възпитатели с дългогодишен опит в възпитаването и обучението на деца.

Нашата мисия е възпитаниците в НУ Васил Левски да растат весели и здрави, да са дружелюбни и вежливи с възрастните хора и помежду си, да спазват определените правила от училището и в класа.

НУ Васил Левски в село Едрево в начално училище, което осигурява сигурност и спокойствия на Вашето дете през целия период на обучение в начална степен.