Центриране

За нас

Землището на село Иганово е било населено от най-дълбока древност-още от времето на неолита са открити следи от живот.Такива има и от желязната епоха.Селището от този период се е намирало в северния край на днешното село, в района на гробищата, където все още може да се види и мине по един малък участък от римския път минаващ оттам.След рухването на Римската империя в V век,тук се установява плавно и без сътресения властта на византийската държава наследник и продължител на римската.

От това време има две крепости в южните поли на Стара планина намиращи се в землището на Иганово-Горното и Долното кале.Селото освен с българи павликяни било населено и с по мюсюлманчени павликяни след XVI век,и така селото станало със смесено население.Името му в един османски регистър от 1576 г е записано като Йени обаси(т.е. Ново село),но българското му население го наричало с името Калаброво . До 1885 в селото е имало митница обслужваща границата между Княжество България и Източна Румелия,която след Съединението била премахната.

Прием

Необходими документи за прием:

– Удостоверение за завършена подготвителна група или заявление, че не е посещавало такава
– Копие от акт за раждане
– Заявление за здравословни проблеми
– Заявление от родител/настойник – по образец на училището и защита на личните данни
– Заявление за изучаване на ЗИП и СИП по образец на училището
– Заявление за целодневно обучение
– Декларация, че детето може да се прибира само след приключване на учебни занятия,по предварително уточнен с родителя маршрут.