Центриране

За нас

Начално училище „Неделя Петкова“, град Сопот предлага обучение на ученици от I до IV клас, разпределени в тринадесет паралелки.

Извън държавните образователни изисквания, децата се обучават допълнително по тяхно желание в различни форми:

  • компютърна грамотност
  • екология
  • конструктивно-техническа дейност
  • музика
  • изобразително изкуство
  • чужд език и други

Училището е от малкото начални училища в Пловдивска област, които предлагат обучение в паралелки с разширено изучаване на хореография и изобразително изкуство. То ще даде добра основа на децата от езикови и математически знания, умения и компетенции и оптимално ще се разгърне личностния потенциал на всеки ученик.

Още


Училището има изградени традиции в изграждането на културно поведение на обществени места, национална гордост от миналото ни, екологична култура на поведение чрез системно провеждане на спортни празници, екскурзии, походи, „Зелени училища“, културни мероприятия и пресъздаване на народните обичаи в родния край.

Училището ни има отлично изграден педагогически екип с доказан професионализъм, отговорен към предизвикателствата в съвременното образование и отстояващ добрите традиции в българското училище. Съществува като самостоятелно начално училище вече двадесет и осем години.
Обучението се осъществява на едносменен режим от 8.00ч. до 12.00ч.