Центриране

За нас

НУ „П. Р. Славейков“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

 

История

Първото училище в Роман е било открито през 1865 г. от учителя Въто Неков. Той добил образованието си на килиен учител в Долнобешовишкия манастир „Архангел Михаил“. След освобождението от Османско иго училището се настанява в къщата на избягалия турски спахия. Учители са били последователно братята Иван и Никола Тутманикови от село Караш.

През есента на 1883 г. околийският началник Никола Обретенов лично е посетил Роман, за да се запознае със състоянието на училището. Ето какво е записал:
Първо: в село Роман има училище.
Второ: училищното здание е добро и е на два ката. Състои се от две стай за училище и канцелария. Долната трета стая служи за потребите на училището. Училищната стая е без джамове, за което приказвах на кмета да ги приготви и нагласи, също и да опразни стаята, в която се помещава канцеларията, която да служи за учителя.
Трето: засега училището се посещава от 14 момчета и едно момиче.
Четвърто: населението не си праща редовно децата с извинение на полската работа.
Пето: учителят има свършен първи клас, получава 900 гроша и го хранят децата, които посещават училището.
Шесто: училището няма никакъв имот или доходи.
Седмо: селяните нищо не сеят за училището, но кметът обещава, че занапред ще поправи това, за което селяните му обещават съдействие.“