Центриране

За нас

Добре дошли на страниците на Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Нова Загора

 

УТРЕ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС…

 

УЧИЛИЩЕ С АМБИЦИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ И ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА        ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

 

Училището ни се намира в центъра на град Нова Загора.

За начало се приема  1921 година, когато е положен първия камък на първоначално училище “Отец Паисий”. Това става тържествено, в присъствието на Министъра на народната просвета—Стоян Омарчевски.

Редовни учебни занятия в сградата започват на 13 октомври 1923 година, година изпълнена с драматизъм и исторически събития за нашия град и район.

Учебната година започва с четири класови образования по интереси и четирима начални учители. Учебната сграда е на един етаж.

През 1964 година училището се надстроява, а през 1980 година се построяват и допълнителни постройки в двора на училището, за да се поберат близо 400—те ученици и осигурят условия за постигането на целодневна организация на учебния процес. През 1988 година се открива ново начално училище в града и част от учениците се пренасочват към него. В училище “Паисий Хилендарски” остават 114 деца, обучавани целодневно.

През периода 1974—1986 година, училището е било базово за района и е работили в сътрудничество с Института за преквалификация на педагогически кадри—гр.Стара Загора и Окръжна дирекция за народна просвета—гр. Сливен.

Добрите традиции за качествено обучение са наследени и днес можем да кажем, че  педагогическата колегия е с ядро от професионалисти с висока научна и професионална подготовка: общопедагогическа и методическа. В голямата си част учителите са носители на професионално-квалификационни степени, автори на публикации и ежегодни участници в Националната конференция—”Училището-желана територия на ученика.

Вниманието ни е насочено към създаване на оптимална управленска и учебна среда, в която си дават среща поколенията.

Непрекъснато обновяващата се материално техническа база създава условия за постигане на желана от родителите и децата среда за учебен труд.

Богатата класна и извънкласна работа са знак за добра атестация.

Училището работи по проекти и с това способства постигането на своите цели.

Днес в Начално училище “Свети Паисий Хилендарски”, са постигнати 9 паралелки с 175 ученици.

Независимо, че е най-малкото общинско училище на територията на гр.Нова Загора, то има амбициозна програма и желание да приведе средата си към съвременните европейски изисквания и да стане средище на положителни практики и иновационен опит.

Да си пожелаем дръзновение и  оптимизъм.

Специалности

И през следващата учебна година вниманието ни ще бъде насочено към максимален прием на деца в училището за всички класове.

То разполага с класни стаи в достатъчност. Капацитета му е далеч над сегашната пълняемост. Класните стаи са обзаведени с нови мебели.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

Богата материално — техническа база.

Амбициозен педагогически колектив —симбиоза от опит и темперамент.

Стабилно Училищно настоятелство.

Полудневна подготвителна група, където децата ще открият знания, които гарантират готовността им за І клас.

Общообразователни паралелки с повече часови по СИП и ЗИП, по избор.

Компютърно обучение.

Ранно чуждоезиково обучение по руски език, английски език, немски език, френски език, по избор.

Участие на децата в разработването на международни проекти, спортни танци, вокална група, спорт, съхраняване и запазване на българските национални традиции.

През ваканционните дни—училище за социални умения.

Детски лагери в България и в чужбина.

Следобедни занимания– подготовка на уроци, извънкласни дейности до 17.00 часа.

Осигурен топъл обяд и безплатна закуска.

Организиран транспорт.

Училище за родители и консултации по желание на децата и родителите.

Максимален достъп за деца с увреждания и деца със специални образователни потребности.

За удобство на деца и родители, учебния процес започва в 8.30 часа.

Школа по народни танци – Всички стъпки.

Школа по карате.

Школа по готварство и изкуството да се сервира – за родители.

Възможност за родителите да завършат курсове за професионални и любител шофьори – с предимство и отстъпка.

Възстановяване на точки на шофьори – с предимство и отстъпка.