Центриране

За Нас

Обединено училище Св. Паисий Хилендарски, село Долно Осеново е с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

Основите на училищното обучение в Долно Осеново са поставени в далечното минало с изучаване на четмо и писмо от децата.

Образователната дейност в селото датира още преди освобождението от османско иго в религиозно училище, водено от ходжа в джамията. Българско училище е открито през 1912 година, веднага след освобождаването на селото. Негов първи учител е Благой Петков от с. Градево, който успял да постави здрави основи за бъдещото доизграждане на учебното дело от учители и общественици. Пъвоначално занятията се провеждали в сградата на джамията.

С доброволен и задружен труд на населението на село Осеново започва строителството на нова сграда, която отваря врати, за да посрещне своите жадни за знаие възпитаници през учебната 1927/1928 година. От учебната 1948/1949 година е въведено обучение в V клас. Последователно училището е превърнато в основно, с обучение до VІІ клас през 1951/1952 учебна година.

През учебната 1967/1968 година в село Долно Осеново отваря врати нова училищна сграда с 15 класни стаи, която се използва и до днес. През същата година е въведено обучение в VІІІ клас. Патрон на училището е Отец Паисий и през 2004 година учебното заведение е преименува на ОУ Св. Паисий Хилендарски.

Учебното заведение в село Долно Осеново заема централно място в образователната система на Общината. То е образец за съвременно обучение, основаващо се на заложените традиции в българското образование.

Училището е с курс на обучение от първи до десети клас. Учебните занятия се провеждат едносменно. Училището е с общинско финансиране.

Материално – техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата. Училището разполага с компютърен кабинет, мултимедиен кабинет, интернет връзка и други.

От 15.09.2017 година ОУ Св. Паисий Хилендарски, с. Долно Осеново е със сменен статут на Обединено училище. Учениците имат възможността да се обучават в Първи гимназиален етап. На осмокласниците се предоставя възможност за обучение в специалност Текстообработване. Паралелката е с разширено изучаване на английски език. Завършилите тригодишния курс на обучение получат документ за професията Оператор на компютър.

Целта на обучението по информационни технологии е да даде подготовка и умения на учениците за използване на компютърни системи и готови програмни продукти в различните направления на административната, обслужващата и производствената сфера на стопанския и обществен живот.

Възпитаниците на ОУ Св. Паисий Хилендарски, Долно Осеново получават висока езикова и общообразователна подготовка необходими за последващата професионална реализация.

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности.

ОУ Св. Паисий Хилендарски, Долно Осеново се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към своите ученици.

Учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

Директор на ОУ Св. Паисий Хилендарски, Долно Осеново е г-жа Лиляна Качулска.

Обединено училище Св. Паисий Хилендарски, Долно Осеново разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности:

Екип


РЪКОВОДСТВО

Лиляна Качулска – Директор

Райна Зашева – Кълбова – заместник – директор по учебните въпроси

Силвия Сиракова – счетоводител

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Начален етап:

Цветанка Иванова – старши учител начален етап

Здравко Ушатов – старши учител ЦДО начален етап

Грета Кръстева – главен учител, начален етап

Елена Каменова – учител ЦДО начален етап

Наташа Мишева – старши учител начален етап

Илиана Попова – старши учител ЦДО начален етап

Димитрина Урдова – старши учител начален етап

Снежана Богданова – старши учител ЦДО начален етап

Прогимназиален / гимназиален етап

Райна Мавродиева – старши учител по Английски език

Десислава Даскалова – учител по Английски език

Евелина Гошева – учител по Математика

Илиана Михалкова – старши учител по Информационни Технологии

Йорданка Николова – старши учител по История и цивилизации

Благойка Самарджиева – старши учител по География и икономика

Георги Стоянов – учител по Физическо възпитание и спорт

Екатерина Бамбова – учител ЦДО – прогимназиален етап

Димитрина Николова – учител ЦДО – прогимназиален етап

Спаска Костадинова – старши учител ЦДО – прогимназиален етап