История

История на училището в кв. Момина баня, гр. Хисаря

За училището в кв. Момина баня се пазят спомени от старите хора от Хисар, Кюселери. Сведения за него дава най-старият учител – свещеник Марко поп Иванов, ръкоположен за монах на 15 април 1868 лето в Цариград от тогавашния български владика Панарет:
„Училището беше една ниска стая, която се намира в сегашния двор на Делдигови. Учих децата на четене, писане и смятане – ръком. По-големите четяха на наустница и псалтир. Писахме на пясък и на книга – с мастило от сажди и пачи пера.“

„Пред мен помня двама учители – поп Колю Видолов и Драган Стоянов от Демирджелере. Поп Колю Видолов учеше децата в къщата на свещеник Иван Марков – мой баща. Наскоро след него дойде за учител Драган Стоянов. Той отвори училище в дома на Минчевци – най-крайната къща в северозападния край на селото. Така Др. Стоянов нареди по-добро училище в селото. По това време – 1842 лето, нямаше никъде училища в околните села.“

До 1884 г. долният етаж на училището е служил за църква, която трябва да е обърната на изток. Средства за нова сграда са събрани от хисар – кюселерските първенци, подтикнати от един турчин, който пръв дал една лира.

Зданието било привършено през лятото на 1872 г. Пръв учител станал Видол Колев, който преподавал азбуката на славянски език.
След Освобождението училището от двукласно прераства в четирикласно. С четирима преподаватели, отговаря на всички изисквания за времето.

Учителският колектив приема за патрон на училището най-скъпата жертва на свободата – Васил Левски.

Главен учител е Иван Марков – Ингилиза, който издействал построяването на нова сграда, а след Първата световна война моминобанското училище става прогимназия.

 

Прием

ПЛАН ПРИЕМ за учебната 2020 – 2021 година

Заповед – ПЛАН ПРИЕМ за учебната 2020 – 2021 година

През учебната 2020/2021 година в ОУ „Васил Левски“ ще се обучават ученици от 1 до 7 клас.

Училището предлага разширена подготовка по следните предмети:

1. За първи клас – български език, математика и околен свят
2. За втори клас – български език, математика и околен свят
3. За трети клас – български език, математика и човек и общество
4. За четвърти клас – български език, математика и човек и общество

За учениците от пети до седми клас се предлагат следните факултативни учебни часове:

5. За шести клас – Краезнание
6. За седми клас – български език – подготовка за предстоящото външно оценяване

Училището предлага извънкласни часове от квалифициран педагог по хореография – мажоретен състав и група по народни танци. Учениците вземат участие в училищни и градски празници, годишнини и събития.

Колектив

Списък на класните ръководители и учители
в ОУ „Васил Левски“ гр. Хисаря
през учебната 2020 / 2021 година

1. Ирина Колева – директор;
2. Пенка Стоилова – класен ръководител на 1 клас;
3. Стоянка Веселинова – класен ръководител на 2 клас;
4. Йонка Братанова – класен ръководител на 3 клас;
5. Янка Попова – класен ръководител на 4 клас;
6. Йорданка Джинска – учител ГЦОУД;
7. Митка Кьорлинска – учител ГЦОУД;
8. Минка Кочанкова – класен ръководител на 5 клас, учител по История и География;
9. Йорданка Сотирова – класен ръководител на 6 клас, учител БЕЛ;
10. Савка Георгиева – класен ръководител на 7 клас, учител Биология, Химия и ФВС;
11. Мария Маккълок – учител по англ. език и Изобразително изкуство;
12. Елена Кацарска – учител по Музика.