Центриране

За нас


ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.