Центриране

За нас

На 15 септември 1988 г. бе отворена страница първа от историята на едно ново просветно огнище в ж.к. “Меден рудник” гр. Бургас – основно училище “Елин Пелин”. В самото начало то нямаше свое име и в документите се водеше ОУ № 6 в кметство “Възраждане”.
Сградата, предназначена за учебното заведение, бе още в процес на строеж и затова първият училищен звънец събра учениците му в двора на СОУ “Константин Петканов”. Училищния праг прекрачиха 795 ученици от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас, събрани в 24 паралелки. Директор на училището – Кольо Бодуров, зам.директор – Стоян Спасов.
Прохождането на училището, на неговия ученически и учителски колектив бе съпроводено с изключително големи трудности. В продължение на целия първи учебен срок ние трябваше да учим в сградата на съседното училище едва ли не трета смяна – след 15,30 ч.
Сега, от върха на изминалото време, е изумително как сме могли да преодолеем трудностите!
През първата учебна година за обучението и възпитанието на децатасе грижеха 30 учители. Още тогава за този ентусиазиран млад колектив, който и сега не е отстъпил от позициите си,  беше ясно, че трябва да  работи неуморно, непрестанно със себеотрицание, за да изгради своя авторитет.
Със свое решение от ноември 1988 г. Изпълнителният комитет на Общинския съвет – Бургас наименува новоизграденото училище основно училище “Елин Пелин”.
На 30 януари 1989 г. двата от четирите корпуса на училищната сграда бяха завършени и училището се настани в собствената си сграда. Много труд и ентусиазъм от страна на учители, ученици и родители бяха необходими , за да стане това възможно.
Все още не е избледнял трепетът, с който пристъпихме прага на новата бяла сграда. Най-после в своя дом! Официално училището бе открито  на 7 септември 1989 г.
Още в първите години от съществуването на ОУ „Елин Пелин”  ученици и родителска общественост бяха впечатлени, че тук работят учители с висока отговорност, с дълбок усет към детската душа, с много добра научна, методическа и педагогическа подготовка. И успехите на нашите ученици не закъсняха.
С течение на време

Прием