Центриране

За нас

ОУ Епископ Софроний Врачански Видин е основно училище с професионални паралелки. Училището е общинско. Учебни смени: две смени

Училището е създадено през 1941 година. В учебното заведение се обучават 526 ученика, обхванати в 24 паралелки в начален и прогимназиален етап на образование.

Мисията на ОУ Епископ Софроний Врачански е пряко насочена към създаване на: личности с общи професионални умения, с духовност и въображение, с афинитет към самостоятелно учене, водещи пълноценен начин на живот и личности с национално достойнство и европейско самочувствие.

Учебното заведение работи по проекти съвместно със Свободен младежки център Видин и по този начин над 250 ученика се занимават в различни извънкласни форми, организирани по клубове.

Специалности

Тригодишен курс на обучение по следните специалности: ТРУД И ТЕХНИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
За специалностите Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика и чужд език се полага изпит – тест по български език. Балът се образува от удвоената оценка от теста и оценката по български език и математика от дипломата за средно образование.
За специалността Труд и техника, изобразително изкуство се полага изпит по живопис (натюрморт по натура с бои по избор, формат 35х50 см). Балът се образува от удвоената изпитна оценка по живопис и оценката по физика и български език от дипломата за средно образование.
Конкурсният изпит – тест по български език за специалностите Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика и чужд език ще се проведе на 07. 09. 2002 г. (петък).
Конкурсният изпит по живопис за специалността Труд и техника, изобразително изкуство ще се проведе на 08. 09. 2002 г. (събота).
Документите се подават лично от кандидат-студентите, като се проверяват и говорно-комуникативните способности от специалист психолог и логопед.