Центриране

За нас

Добре дошли в Частно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“, където всяка година учат, творят и се развиват в дух на любознателност и мултикултурализъм 250 деца и ученици от 1,5- до 19-годишна възраст.

От основаването на училището през 1998 г. до днес учениците и учителите на „ВЕДА“ са постигнали многобройни успехи в състезания и образователни проекти, свързани най-вече с ранното чуждоезиково обучение.

Стилът на обучение във „ВЕДА“ е свързан с индивидуален подход към всеки ученик, с взискателност и толерантност, които целят оформянето на морално устойчиви и хармонично развити личности. Това постигаме с модерна и добре балансирана учебна програма, предлагаща развитие както по немски и английски език, така и по всички общообразователни предмети, изкуства и спорт. Нашата мисия е да изградим любознателни хора с широки интереси и стремеж да учат и да се развиват през целия си живот.

В основата на всяко добро училище е неговият екип. Педагогическият колектив и ръководството на „ВЕДА“ се състоят от висококвалифицирани и опитни специалисти, отдадени на образованието, възпитанието и развитието на всеки ученик.

Родителите също играят съществена роля в живота на училище „ВЕДА“. Те са наши партньори и ни помагат както в поддържането на добра среда за образование и възпитание на децата и учениците.

За да научите повече за „ВЕДА“ и това, което училището може да предложи на Вас и Вашето дете, разгледайте сайта ни или се свържете с нас, за да ни посетите и да се запознаем лично.

Защо Веда?

Частно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ е образователен комплекс, създаден през 1998 г., в който се образоват и възпитават деца и ученици от 1,5 години до завършване на гимназия. Училището е лицензирано от Министерството на образованието и науката в три степени:

 • детска градина – Заповед № РД 14-96/2003 г. на Министъра на образованието и науката;
 • основно училище – Заповед № РД 14-26/1998 г. на Министъра на образованието и науката и
 • гимназия – Заповед № РД 14-48/2001 г. на Министъра на образованието и науката.

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

Нашите резултати са постигнати благодарение на:

 • оригинална авторска система за паралелно обучение по роден и по чужд език;
 • спокойна и естетична учебна среда;
 • високи изисквания за постижения и културно поведение;
 • система за проследяване на индивидуалното развитие на всяко дете и ученик от детската градина до завършване на гимназия;
 • билингвално обучение по история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, музика;
 • допълнителен учебен предмет – странознание, воден от учител, чийто роден език е немският;
 • учебници и учебни помагала, използвани в Германия, за деца, чийто роден език е немският;
 • паралелки, в които се обучават до 15 ученици, което дава възможност за индивидуален подход към всеки ученик;
 • добро познаване на индивидуалните особености на учениците; ранна превенция на проблеми във възпитанието;
 • специализирана работа с деца с образователни затруднения (дислексия, дисграфия, дискалкулия и др.);
 • авторска система за оценка на поведението на учениците със специфични поощрения и наказания;
 • подготовка за международно признати дипломи за владеене на немски и английски език – Sprachdiplom IITest DaF и Cambridge Certificate.
 • висококвалифициран педагогически екип, който непрекъснато се квалифицира.

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ДИПЛОМИ

Дипломите, които Частно училище „ВЕДА“ издава, са легитимни в ЕС.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Училището участва в много проекти, разработвани съвместно с партньорски организации и училища от различни страни по света. Проектите са свързани с извънкласните занимания на учениците и помагат за интеграцията им в голямото европейско семейство.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТИ

 • Частно училище „ВЕДА“ има дългогодишно сътрудничество като базово училище с три факултета на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • С Нов български университет „ВЕДА“ има сключен рамков договор за образователно сътрудничество.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Частно училище „ВЕДА“ е част от инициативата PASCH на Германското правителство за популяризиране на немския език, култура, наука и икономика в училища по света.
 • Частно училище „ВЕДА“ работи в тясно сътрудничество с отдела за изучаване на немски език като чужд към посолството на ФРГ в България.