Центриране

За нас

ОУ с.Реселец е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин