Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт

За нас

ОУ с.Реселец е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин