Центриране

За нас


Основно Училище “Свети Свети Кирил и Методий” – Чирпан обучава ученици от първи до седми клас. Обучението се осъществява в непрофилирани паралелки, като учениците изучават общообразователните предмети и участват в интересни извънкласни дейности. Учебният процес протича в една смяна – целодневна, а финансирането на училището е общинско.

Учебното заведение разполага с светли и уютни класни стаи. Материално-техническата база е добре поддържана и отговаря на изискванията за провеждане на обучение. За ученици се грижи екип от квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит.

Още


В основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” се провеждат множество викторини, игри и състезания по различните образователни предмети. Чрез забавни занимания, учениците доказват своята отлична подготовка. Избирайки “Свети Свети Кирил и Методий” град Чирпан, детето Ви ще получи отлична подготовка и образование на високо ниво.