Центриране

За нас


1884-1885 г. – откриване на училището. Първи учител-Панайот Николов Зехирев от с. Ичера-Котелско. Първоначално е свързано с черквата , по-късно се построява училище с 2 учебни стаи и малка канцелария. Сградата се използва до 1929 г.

1953-1954 г. – Околийският отдел „Народна просвета” обявява училището за образцово учебно-възпитателно заведение.

1963- 1964 г. –изградени са географска площадка и точен ветропоказател по идея на учителя по география Иван Славов Топалов.
Направено е вътрешно водоснабдяване с чешма , прекарани са телефон, инсталация за вътрешно училищна радиоуредба.
Училището се сдобива с работилница по типов проект с 2 стаи-кабинет и машинно отделение.
Училищният двор се благоустроява-направени са вадички за вода ,басейнче(водно огледало); югоизточната му част се урежда в овощна и цветна градина, северната част е озеленена и в нея са положени бордюри.

1973-1974 г. По предложение на Районния инспектор за Народна просвета-Чанко Желев- училището преминава на целодневна организация на обучение. Първоначално начален курс(1975) , две години по-късно и среден курс(1977).
Засилват се интеграционните връзки с производствените предприятия на село.

1997-1998 г. – От 1.01. 98 г. училището придобива икономическа самостоятелност по Наредба №6,прилагана за пръв път в община Айтос- има своя банкова сметка и право да набира и изразходва по определен ред собствени приходи.
Учениците от VІІ клас са включени в Националната проверка по БЕЛ.
Организирано е второ по рода си едноседмично „зелено училище” в НДК-с. Равда.

Днес основно училище “Светлина” прилага разработени уроци за директно използване в клас, цели или на части, по преценка на учителя, както и за самостоятелна работа вкъщи. Всеки урок е структуриран на принципа:

  • въвеждане на нови понятия и знания;
  • отработване и затвърждаване на знанията;
  • оценка на усвоените знания.

Учителят може да използва електронните уроци във всеки час, както при преподаване, така и при упражнения, изпитване или преговор.