Центриране

За нас

ИСТОРИЯ:
Училището започва дейност в 1867г. като за училищна сграда е ползвана църквата, в западната част на която има три килии.
След Освобождението обучението се е водило по частни къщи. Около 1879г.е построена училищна сграда от три класни стаи.На трети октомври 1926г.става тържествeнето освещаване на училището.
През 1967/68г.училищната сграда е реконстроирана Благодарение на родители и ученици.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:
– 24 добре оборудвани класни стаи
– компютърна зала
– видео зала
– 2 физкултурни салона
– спортни площадки