Центриране

За нас

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени