Центриране

За нас

Основно училище Св.св.Кирил и Методий – с.Липница, общ.Ботевград е основно училище с общинско финансиране. Предлага две степени на образование – начална и основна.

Към училището има и несамостоятелно общежитие.

Цялостната дейност на училището се опира на традициите на българското образование , а главен предмет на дейността му е обучението , възпитанието и развитието на учениците, в зависимост от възрастовите им особености.

Училището е предпочитано от социално слаби семейства. Сградата е масивна, просторна, с прекрасно озеленен двор, цветни алеи и няколко площадки.

Материалната база на училището предлага отлични условия:

  • уютни и светли класни стаи,
  • обзаведен кабинет по ИКТ,
  • малък физкултурен салон,
  • добре оборудван ученически стол.

Пред педагогическият колектив стоят задачите за изграждане на собствен облик на училището като привлекателно, модерно и съвременно учебно заведение.