За нас


ОУ – с. Цонево, Дългопол е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.