Центриране

За нас

През май 1974 година се разрешава разкриването на основно училище за нуждите на многолюдния комплекс Славейков. Комисията по наименованията дава името Антон Страшимиров.
На 15.09.1974 година училището посреща първите 1377 ученици.

ДНЕС…

четиридесет години по – късно училище Антон Страшимиров продължава да дава старт в живота на своите възпитаници и да ги окрилява. За таланта и знанията на младите антонстрашимировци говорят грамотите, отличията, медалите в международни, национални и общински конкурси, олимпиади и първенства, както и резултатите от приемните изпити в езикови и професионални гимназии.

Ръководство

 • Елена Начева

директор на ОУ“Антон Страшимиров“ – гр.Бургас от 1998 година.

 • инж. Кирилка Петкова

Помощник директор по учебната дейност

 • Антоанета Христова

Помощник директор по учебната дейност

Педагогически екип

Начални учители

 • Анастасия Димитрова Стоева
 • Велина Минчева Колева
 • ВеличкаТрифонова Пеева
 • Донка Костова Петкова
 • Ивелина Николова Русенова
 • Калинка Стоянова Ралева
 • Марийка Георгиева Сивова
 • Пепа Георгиева Янева
 • Петранка Ангелова Генова
 • Петя Атанасова Сулева
 • Петя Тенева Тенева
 • Радостина Тодорова Манджукова
 • Росица Маринова Михалева
 • Таня Ганева Станева
 • Тонка Колева Станева
 • Цветанка Георгиева Иванова
 • Сергей Димитров Велков
 • Христина Стоева

Музика

 • Илияна Иванова Чернаева
 • Петя Жак Йорданова

Изобразително изкуство

 • Димитринка Георгиева Асланова

Физическо възпитание и спорт

 • Марина Георгиева Станева
 • Петър Ангелов Райков

Възпитатели

 • Даниела Тенева
 • Росица Ковачева
 • Цветелина Димитрова
 • Ваня Костадинова
 • Димитрина Георгиева
 • Веселина Недялкова
 • Деяна Янкова
 • Ирена Енева
 • Теодора Милева
 • Снежина Господинова
 • Светла Андреева

Педагогически съветник

 • София Георгиева Делишменова

​Логопед

 • Елена Димитрова Петрова

Български език и литература

 • Галя Андонова Стоева
 • Георги Илиев Тодоров
 • Милена Симеонова
 • Мери Недева Хльостарова
 • Румяна Тодорова Кулева

Английски език

 • Ваня Кондова Китенова
 • Надя Димитрова Милушева
 • Петранка Стоянова Желязкова
 • Росица Янкова Янева
 • Сабина Желева Сакалиева
 • Пепа Георгиева

Математика

 • Ани Стайкова Николова
 • Илиян Жеков Николов
 • Павлина Стоева Стоилова

Математика/Физика и астрономия

 • Антоанета Камбурова

Информационни технологии

 • Илияна Стоянова Христова
 • Надя Господинова Рашкова

История и цивилизация

 • Недка Стефанова Бяндова

История и цивилизация/География и икономика

 • Мария Илиева Божинова

География и икономика

 • Павлина Тенева Андреева

Биология и здр.образование/Човекът и природата

 • Мария Любомирова Джованова

Химия и опазване на околната среда

 • Антоанета Милева Христова​

Медицинска сестра

 • Керка Физиева

Прием

ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас

Записва ученици за учебната 2016/2017г. :

 

– първокласници – деца,родени през 2008 г.

– петокласници – деца със завършено начално образование

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Столово хранене
 • Медицинска помощ
 • Психолог
 • Логопед
 • Ресурсни учители
 • Богата библиотека
 • Охрана
 • Извънкласни дейности по приложно изкуство,журналистика, модерен балет, информационни технологии, хореография, музика, източни бойни изкуства, спорт и други
 • Целодневно обучение за учениците от I до IVклас
 • Безплатна закуска за учениците от I до IVклас