Центриране

За нас

ОУ “Васил Априлов” – Бургас разполага със съвременна материална база за
обучение и възпитание на децата и учениците.
В училището има Център за модерно образование, атрактивни класни стаи за учениците от I клас, физкултурен салон и нови спортни площадки, много добре оборудван медицински кабинет, ученически стол, ресурсен кабинет.

Във всички класни стаи преподаватели и ученици използват мултимедия и лаптоп, Интернет. Компютърният кабинет разполага с интерактивна дъска.

В Мултифункционалната зала на III етаж е разположен съвременен компютър с вграден инструментариум mozaBook – образователен презентационен софтуер за ефектно интерактивно съдържание на изучаваните предмети, 3D анимации, виртуални лаборатории, електронни и видео уроци, изображения, интегрирани приложения.

Прием I клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

ЗАПИСВАНЕ на ученици за I клас след ПЪРВО класиране:
от 06.06.2018г. до 12.06.2018г. вкл. – I етаж в сградата на училището
Работно време: от 8,00 часа до 18,00 часа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Лична карта на родител или Удостоверение за настоящ адрес.
2. Удостоверение за раждане на детето /за сверяване/.
3. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.
4. Лична здравно-профилактична карта от детското заведение.
5. Документи, доказващи посочено предимство.
6. Комплект документи по образец /предоставя се от училището/.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Каним Ви на 25 и 26.04.2018г. в ОУ “Васил Априлов” – Бургас:

– от 8,30 часа до 12,30 часа – Ден на отворените врати

– от 18 часа в залата на III етаж – Информационни дни за прием

на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година.

Запознайте се със следните документи:
Заповед на Директора за утвърден прием в I клас

https://www.burgas.bg/bg/info/index/804