Центриране

За нас

Училището в село Лесура възниква като килийно такова през 1840 година.

В училището се събирали по няколко момчета, които изучавали църковнославянски книги. Целта била учениците да могат да четат и пишат. Първи учители били Младен Попов, Димитър Николов – Дръмкара, Цеко Иванов Къчов. Това училище съществува до 1887 г.

От 1887 г. до 1891 г. започва строеж на ново, светско училище, което е построено на мястото на днешното футболно игрище. Тогава сградата била едноетажна.

През 1884 г. то има един учител – името му не е известно; през 1893г. те са двама като преподават на първо, второ, трето и четвърто отделения. През 1918 г. се открива първи прогимназиален клас, а до тогава учениците са посещавали прогимназия в село Девене.

Строителството започнало през 1887 година и продължило 4 години до 1891 година .Тогава сградата била едноетажна.

Развитието на образованието налага строеж на ново училище. Затова всяко семейство от селото трябвало да достави по 4 кубика камък и по 1500 броя печени тухли за построяването на училището. Новото училище се строи от 1935 г. до 1937 г. Като сградата е двуетажна.

Още

В момента в училището се обучават ученици от I – VIII клас.

Училището разнообразява учебно-възпитателната работа с работа по различни вътрешни и външни проекти.

Тъй като изучавания чужд език е английския, изучават се и редица елементи от културата на англоговоряшите. Пресъздаден бе празника Halloween / Вси Светии.

Най вълнуващата част бе изработването на фенери от тикви и картички, последвана от изложба и номинации.
Всички участници получиха грамоти.