Центриране

За нас

ОУ Васил Левски, Видраре е учебно заведение, притежаващо 197- годишна история. През 1828 година е открито първото килийно училище, а през 1848 година – първото класно училище.

ОУ Васил Левски, Видраре е средищно училище, в което се обучават 90 ученици от 4 селища в редовна, индивидуална и самостоятелна форма. Организацията на учебния процес е целодневна и обхваща деца от подготвителна група (деца на 5 и 6 години) до 8 клас и всички, подлежащи на задължително обучение.

Училището е със статут Защитено училище от учебната 2014-2015 година.

Материално-техническата база на Основно училище Васил Левски, Видраре е съвременна и включва – медийна зала, класни стаи със съвременно оборудване, ресурсен кабинет за работа с деца със СОП, интерактивна стая за подготвителен Първи клас. Осигурена е фитнес зала, училището разполага с етнографски музей, общежитие и ученически стол.

За всички деца, чрез дарители, се осигуряват безплатна храна, дрехи, учебни пососбия, екскурзии, лагери с международно участие на младежи.

Педагогическият персонал, зает в Основно училище Васил Левски, Видраре е квалифициран и обучен за работа в мултикултурна среда и с деца със СОП.