Центриране

За нас

Село Книжовник се намира в полите на източните Родопи на 16 км. от град Хасково.

Старото име на селото е било Нахутлии, което означава Първо село, по-късно е било преименувано на Еди бак, а през 1934 година на днешното си име.

Общинско управление в Книжовник съществува от 1890 година. Първите 45 години е самостоятелна община. През 1936 година става централна община със следните съставни села: Малево, Корен, Жълти бряг, Стамболово, Гледка, Царева поляна, Балкан, Долно Войводино, Манастир.

След 25 март 1979 година селският общински народен съвет става кметство.
Населението в селото се занимава предимно със земеделие, скотовъдство, лозарство и тютюн.

До 1933 година в селото няма църква. За такава е обзаведена една от класните стаи в училището. На 24 май 1933 година са положени основите за построяване на църква.

Училището в село Книжовник съществува от 1878 година. Преди това е имало нещо като вечерно училище, но данните за това са много оскъдни, а сбирките ставали по къщите.

До 1884-1885 година училището е имало първо, второ и трето отделение. През 1884 година се открива и четвърто отделение. До 1892 година училището е било в западния край на селото. През същата година в турската махала е построена нова сграда за училище. Новото училище получава името Васил Левски. Въпреки, че е нова сградата е неподходяща, тъмна и нехигиенична, лишена от елементарни условия.

През 1928 година, вследствие на земетресение, сградата на училището е засе- гната и учебните занятия се водят в салона на читалището. От 24.12.1928 година учебният процес се водя в новопостроена сграда.

През 1929-1930 година започва  записване на прогимназиални ученици в новооткритата гимназия. Часовете с учениците от прогимназията се водя до обяд, а първоначалното училище се обучават след обяд.

През 1939 година в селото се открива т.нар. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЛСКО УЧИЛИЩЕ. Откриването на училища от този род става в много селища в България по силата на закона за земеделско образование от 1928-1929 година с оглед на това, че е наложително подобряване бита на селското население.

Училището се води по програми изпращани от МНС, по които се изучават следните предмети: български език, аритметика, културна техника, земеделие, скотовъдство, овощар- ство, лозарство, естествена история, бубарство, хигиена, религиозно обучение, готварство, домакинство, възпитание, консервиране, птицевъдство, пчеларсво и шев. Занятията са теоретични и практически.

През учебната 1960-1961 към училището се открива и осми клас. През 1969-1970 година се въвежда целодневна организация на обучението за  учениците в начален курс.

През 1971-1972 година общежитието към училището се закрива и учениците от съседните села биват извозвани с автобуси.

Галерия