Центриране

За селото

Село Кръстава се намира на 26 км. от Велинград близо до границата на общините Пазарджик и Благоевград. В училището се обучават 132 ученика от 1 до 8 клас и ПДГ.

За училището


Училището в село Кръстава е открито през 1926 година като начално. Като такова съществува да учебната 1953-1954 година. В него са започнали да се учат деца от махалите : Кръстава, Крантиите, Кундьова. Като начално училище е носило името Христо Ботев. През учебната 1954 – 1955 година е преобразувано в начално училище. Първият учител е Георги Цветанов родом от град Велинград, пътувал от град Велинград до гара Цветино с влак после пеша до с. Кръстава. През този период училището обхваща и учениците от махалите Бутрева, Дъбева, Биркова и Чолакова. За учениците от изброените махали е открит пансион в който са преспивали от понеделник до петък. През 1967 – 1968 учебната година училището отново е трансформирано в начално. По тази причина училището в с. Кръстава е преименувано на “ Васил Левски “ .