Центриране

За нас


ОУ Георги Кирков в град Казанлък е учебно заведение за ученици от І – VІІІ клас.

Училището е с общинско финансиране и учебният процес се извършва на две смени.

За постигнати високи резултати в областта на учебно-възпитателната, културно-масовата и спортно-туристическата дейност училището е удостоено с орден
„Кирил и Методий“ – втора степен.