Центриране

За нас

В ОУ“Георги Райчев“ се обучават 280 деца и ученици, въведено е ранно езиково обучение по английски език и информационни технологии.

РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ

1. Училището работи на едносменен режим на обучение.

2. Начален час на учебните занятия:

8.00ч. за всички ученици

Прием

 • Деца в подготвителна група
 • Ученици в 1-ви и 7-ми клас
 • Ученици в самостоятелна форма на обучение

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Ранно чуждоезиково обучение – английски език
 • Обучение по информационни технологии в 2 нови компютърни кабинета
 • Учители-специалисти с богат професионален опит
 • Психолог
 • Медицински кабинет
 • Ресурсен кабинет
 • Столова с топла храна
 • Целодневно обучение
 • Извънкласни дейности

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/ или декларация, че детето не е посещавало детска градина
 2. Акт за раждане на детето/ксерокопие/
 3. Заявление за записване от родителя