Центриране

За нас

Училището датира от миналото, в годините назад през 1929г в непосредствена близост до джамията.

През 1932г. се открива като начално училище. Първият учител е Хафус Мустафа, който работи до 1944г. и чак тогава започва да запознава децата с български език. Името на тогавашното училище е Назъм Хикмет.

През 1952г. се открива прогимназия и идва първият български учител Иван Василев от с.Шипка, за когото хората от селото са останали с много добри спомени и впечатления. През учебната 1959-1960г. занятията започват да се водят изцяло на български език.

През 1961г. е построена нова сграда, като обучението се води на две смени. Така години след години училището постига все повече и повече положителни резултати във възпитателния учебен процес.

В един пролетен мартенски ден на 1982г. училището е приеменувано с името „Димчо Дебелянов“.

Прием

ПРИЕМ I клас

Необходими документи:

Удостоверение за завършена подготвителна група
Копие от акт за раждане
Лична здравна профилактична карта
Молба от родител/настойник – по образец на училището
Заявление за изучаване на ЗИП и СИП по образец на училището
Заявление по Закона за защита на личните данни – по образец на училището:

Още

Нежният поет с романтичена душа е роден в Копривщица на 28 март 1887 год. под името Динчо. Той е последното, шесто дете, в семейство на Вельо Дебелянов и Цана Стайчина. През 1896 година смъртта на баща му е трагедия, белязала за цял живот 9-годишния Динчо. Дебелянов учи в Копривщица, Ихтиман и Пловдив, а гимназия завършва в София, където семейството се преселва през 1904 год. Трудното за семейството време принуждава младежа да подхваща каквато работа намери – работи като дребен чиновник в учреждения, стенограф в Народното събрание, репортер във вестник. Междувременно пише стихове, като през 1906 година списание “Съвременност” публикува първите му отпечатани творби – „На таз, която в нощи мълчаливи“, „Когато вишните цъфтяха“, които са подписани с името Димчо. Приятелският му кръг е изграден от ярки личности като Димитър Подвързачов, Николай Лилиев, Христо Ясенов. Огромно влияние върху изграждането му като поет изиграват някои западноевропейски и руски символисти, а неговите учители и кумири Пенчо Славейков и Пейо Яворов разширяват мирогледа му. Творчеството на Дебелянов винаги търси възможно най-естествения, ненатруфен изказ, младостта му подхваща ритъма, а римата лети безгрижно.