Центриране

За нас

Основно училище “Константин Арабаджиев“ се намира в град Варна, район Одесос и предлага основно образование на деца от 1 до 8 клас. Обучението се извършва в една учебна смяна.

В начален етап е организирано обучение по английски език, по информационни технологии, изобразително изкуство, занимания по хореография в хореографска зала.Предлага целодневно обучение на всички желаещи ученици от първи до пети клас.

В прогимназиален етап възпитаниците на училището разширяват познанията си в ЗИП: български език и литература, математика и английски език; в извънкласни дейности: български език, природознание, екология и спорт.

Педагогическият колектив организира разнообразни дейности за работа с децата през свободното им време: вокална група, школи по изобразително изкуство, школи по английски език, хореография и различни видове спорт.

Традиции

Нашите традиции са:

  • Ден на будителите;
  • Фолклорен празник;
  • Концерт на училището;
  • Празник на буквите;
  • Вечер на буквите;
  • Състезание „Мама, татко и аз“;
  • Дни на спорта.

Учениците от Основно училище „Константин Арабаджиев“ участват в общински и национални конкурси, фестивали и състезания.

Колектив и база

Учителският колектив е  висококвалифициран. Преподавателите  влагат цялата си любов и внимание в образователно възпитателния  процес. Основна цел е изграждането на пълноценни личности с високи цели, стремеж към тяхното осъществяване и придобиване на необходимите знания и умения за реализация и  бъдещо развитие.

Материално – техническата база е напълно обновена и отговаря на съвременните изисквания за обучение. Училището разполага с компютърен кабинет, с лекарски кабинет, ученически стол.

Педагогическият колектив и учениците работят активно по общински и национални програми.

История

Училището съществува от 1896 / 1897 учебна година под името „Сава II” като клон на училище „Сава Ангеларий”.Обучавали са се два класа: трето и четвърто отделение. В този вид то съществува две години. През учебна 1898 / 1999 учебна година се създават първо и второ отделение по една паралелка, вместо трето и четвърто.

През 1900/ 1901 година  се  отделя като самостоятелно училище под името „Антим I” с две отделения – първо и второ и се създава забавачница. През следващата година отделенията стават три. В този  вид то съществува до 1910 / 1911 година. Постоянно е нараствал броят  на учениците. Училищната сграда не можела да побере всички ученици от района. Наложило се да се построи нова по – голяма сграда.

На 1 май 1910 година варненските културни среди честват тържествен юбилей -50 години от откриването на първото българско училище в града. Константин Арабаджиев  е писмено поканен от от Варненската община и кмета Иван Церов. Варненската общественост решава да запише със златни букви в летописа на Варна името на първия български учител в града Константин Тодоров Арабаджиев като построи училище, което да носи неговото име.

Той не може да скрие вълнението си от това решение. След завръщането си в Търново   изпраща благодарствено писмо до варненския кмет Иван Церов за оказания му сърдечен прием и сумата от 1000 лева, помощ за уредбата на новата сграда. На 27 юни 1911 година се полага първия камък на основното училище, наречено на първия учител в град Варна  Константин Тодоров Арабаджиев.

Роден в Арбанаси, Търново. Изпратен от П. Р. Славейков за учител в града по настояване на варненската българска община, членове на която са видните варненски родолюбци хаджи Стамат Сидеров, двамата братя Сава и Никола Георгиеви, хаджи Рали Мавридов и др. През учебната 1911 / 1912 година занятията се водят в новата сграда.

Построен е първия етаж. Започва историята на новата училищна сграда – с 5 отделения и 12 прогимназиални паралелки. Историята на едно училище, оставило изключителна следа в образователното дело на град Варна; история, която продължава и до днес.

През 1924 година се построява втория етаж. В началото на 1924 / 1925 година по решение на Варненското училищно настоятелство от 15.09.1924г. Първа варненска мъжка гимназия, която до тогава се помещава в частна къща се премества в сградата на ОУ „Константин Арабаджиев” и се създава пълно развито народно основно училище със 779 ученици в 12 паралелки и 5 отделения.

Обучението се води на две смени. От тогава до днес училището съществува като основно училище. Хиляди са учениците, завършили училище „Константин Арабаджиев” и всички те са оставили частица от себе си.

Училище с богата история, традиции и високи постижения в образованието през годините.  Училището е носител на орден “Кирил и Методий” първа степен и два ордена „Кирил и Методий” втора степен.

Училище, създало лидери във всички сфери на нашето общество.

Днес, когато се докосваме до онази библейска възраст, наречена зрялост, ние усещаме училището като светилник и институция, дошла от миналото, пулсираща в настоящето, пръскаща духовната си извисеност в идното.