За нас

ОУ „КУЛАТА“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени. Към учлището има и предучилищна присъединителна група