Центриране

 

За нас

ОУ „Никола Парапунов” е училище с богата история. Неговите корени са от 1881 г., когато за първи път се разкрива І – ви /сега 5ти клас/.

Със съдействието на екзарх Йосиф е получен султански ферман, с който е разрешено строителството на класно училище в града. Под ръководството на иконом Никола Ангелов започва неговото изграждане, в което е привлечено цялото гражданство. На 20.Х.1891 г. тържествено отваря врати Градското Мехомийско българско класно училище „Св. Св. Кирил и Методий”.
През учебната 1894/95 г. училището става пълно трикласно, обхващащо обучението от І до VІІ клас.

Учителите активно се включват в обществения живот. Те са инициатори за откриването на първата обществена библиотека в града, подготвят и изнасят първите театрални постановки и са сред учредителите на градското читалище. Те активно участват в революционните борби.

В периода 1917-1920 г. благодарение на голямата морална и финансова подкрепа на родолюбивите братя Петър и Иван Каназиреви се откриват последователно І, ІІ и ІІІ гимназиален клас /сега 8, 9, 10/. Така се обособява Мехомийската непълна смесена гимназия с прогимназия „Братя Каназиреви” с директор Симеон Попконстантинов.
В началото на 30те години на ХХ в. Прогимназията е отделена в самостоятелно учебно заведение под името Разложка прогимназия  „Св. Св. Кирил и Методий” с директор Никола Стойчев, наричан от разложани „Маестрото”.

През учебната 1950/1951 г. гимназията и прогимназията отново се обединяват под името Единно средно смесено училище „Братя Каназиреви” с директор Ангел Ангелов.
Прогимназията се обособява в самостоятелно училище – Народна прогимназия „Никола Парапунов” през 1956/57 учебна година. Неин директор е Йорданка Абаджиева. Обхваща о

През учебната 1972/73 г. прогимназията се преобразува в Основно училище „Никола Парапунов”. То включва обучението до VІІ клас. През 1980 г. към него се присъединява и VІІІ клас. В този вид училището съществува и днес. От 1971г. до 1997г. негов директор е Славчо Тумбев.
Сега тук се обучават 390 ученици. Обучението и възпитанието им е поверено на  добре подготвени и квалифицирани учители. Директор на училището от 1998 г. е Даниела Пелтегова.
През времето на своето съществуване ОУ „Никола Парапунов” е натрупало много традиции и опит както в учебно-възпитателния процес, така и в извънкласната дейност.
В него се подготвят знаещи и можещи ученици, отворени към благотворителност. Училище, което с помощта на семейството формира свободни и отговорни личности, достойни граждани на Разлог и България.

 

 

 

Проекти

Проекти – ново

ACES / Academy of Central European Schools – Академия на средноевропейските училища/

 

Партньори: България и Македония

ACES / Academy of Central European Schools – Академия на средноевропейските училища/

 

Партньори: България и Унгария

 

Comenius

Проект LLP-2009-COM-MP-035
за Многостранно партньорствопо секторна програма „Коменски”
на Програмата „Учене през целия живот”
на тема „От нашия собствен език към другите чужди езици“

Партньори: България, Турция, Испания, Франция и Румъния

Comenius

Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5
за Многостранно партньорство по секторна програма „Коменски“
на Програмата „Учене през целия живот“
на тема „Здравословен начин на живот и благополучие в Европа“

 

Партньори: България, Англия, Ирландия, Холандия, Испания, Турция

logo9

-