Центриране

За нас

Основно училище Отец Паисий в село Свидня, община Своге извършва прием и обучение на ученици от І – VІІІ клас.

ОУ Отец Паисий разполага с добре поддържана материална база, оборудвана с множество кабинети и класни стаи, физкултурен салон, кабинет по информационни технологии и площадка за игра. В учебното заведение преподават екип от квалифицирани учители с дългогодишен опит.