За нас

Основно училище „Отец Паисий“ село Добротица, се намира на територията на община Ситово, област Силистра.

В него учат деца от 1 до 8 клас включително.

Режимът на обучение е – една смяна: само сутрин.

Училището е с общинско финансиране.

Приемът на ученици е по вид паралелка:

  • непрофилирана,
  • полуинтернатна,
  • полудневна паралелки,
  • група.

В момента директор на училището е Златан Вълчев.