Центриране

За нас

Песнопой е село в Южна България. То се намира в община Калояново, област Пловдив.

ОУ Отец Паисий е средищно училище и в него се обучават ученици от селата Песнопой, Иван Вазово, Горна Махала, Долна Махала, Сухозем и Отец Паисиево.

Обучението е целодневно – има две полуинтернатни групи (І-ІV клас и V-ІІІ клас).

Училището разполага с отлична материално-техническа база.