За нас

Учениците са разпределени в осем паралелки, една Подготвителна група и три ПИГ. Те разполагат с 9 класни стаи, с компютърен кабинет, стая за отдих, кухненски блок и приспособена стая за физкултурен салон.

Училището в село Горен чифлик носи името на Паисий Хилендарски – българският народен будител и духовник.Неговата „История славяноболгарска“ дори и днес продължава да говори живо. От нея знаем, че не е достатъчно само да си роден в родината, за да се наречеш българин.Трябва да помним историята си, да се гордеем с нея.

А историята на нашето село е тривековна. През този период жителите му строят три училища.

Четвъртокласното училище в двора на черквата отваря врати през 1882 год., според документи, намиращи се в „Националния музей на образователното дело“ в Габрово.Няколко училели са учили горночифлишките деца, но най-трайни следи оставя Стефан Златев от село Шипка, Казанлъшко, наричан даскал Стефан.

Наличните класни стаи се оказват недостатъчни и през 1914 год. жителите на селото започват строителството на второто училище, което сега е ЦДГ „Звънче“

През 1936 год. прогимназията става неудобна и започва строежа на ново училище до Горското стопанство. Един от инициаторите е изявеният учител Злати П. Златев, който поставя в основите на сградата стъкленици с писмен материал и монети. Училището именовали „Отец Паисий“, понастоящем „Паисий Хилендарски“.То продължава традициите на своите предшественици и създава условия, с които тези традиции да съществуват и в бъдеще.

Документи