Центриране

За нас

Базови данни

Основно училище Патриарх Евтимий се намира в с.Новачене,   община Никопол, на четиридесет км. от град Плевен. Училището е защитено  и предлага обучение и възпитание  по общообразователните предмети. В него се обучават ученици от селата Бацова махала,  Новачене, Асеново, Санадиново, Дебово и Муселиево. За  пътуващите ученици е осигурен транспорт от три  училищни автобуса.
Училището разполага с модерно обзаведен компютърен кабинет, фитнес зала, стаи за занимания по интереси за учениците от целодневната организаця на учебния процес и учебна работилница за обработка на метали и дървен матерал.

По програма за енергийна ефективност, както и със собствени средства старата дървена дограма е подменена с модерни ПВЦ профили.
Стаите са реновирани с ламиниран паркет. През студените месеци е осигурено парно отопление за цялата сграда.

Училището разполага с двор с площ от десет дка.,озеленен с иглолистни и широколистни дървета. В него са разположени спортни съоръжения и площадки, игрще за футбол и баскетбол.
В училището работят тринадесет  учители, притежаващи нужната квалификация. Възпитаници на училището се представят достойно на общински и областен кръг на състезания и олимпиади. Наред с високото качество на образование училището осигурява възможности и занимания по интереси. Осигурена е целодневна организаця на учебния процес. Учители и ученици работят по национални програми и проекти.

История

Днешното село Новачене някога е съществувало на другия бряг на река Осъм. Отбелязано е на географските и топографските карти с името Вехто Новачене. През 1870 година е имало училище във Вехто Новачене. В него са учили само момчета. През 1883 година в училището постъпва първата ученичка.По това време започват първите преселвания от Вехто Новачене в днешното село Новачене. През 1888 година е построено училище с 4 класни стаи в двора на църквата. През 1907 година е построено ново училище, което е задоволявало нуждите на селото до 1913/1914 година.

С нарастване на селото нарастват и нуждите от по-голямо училище. От 1914 година започва строеж на ново училище, но Първата световна война наложила прекратяване на строежа, който завършва през 1921 година.
От 1931 година училището става основно. През 1939/1940 година е надстроен вторият етаж на училищната сграда.Учебните занятия в основно училище Патриарх Евтимий започват през 1940 година. През този период са направени картинни стенописи в училищната сграда – Шипченската Епопея, Прощаването на Патриарх Евтимий с Търновци, Самарското знаме, Кирил и Методий и Отец Паисий, които и днес придават особен колорит на училището.

Основно училище Патриарх Евтимий е с над 140 годишна история. През 1957 година е удостоен с орден Кирил и Методий III степен, а през 1970 година е удостоен с орден Кирил и Методий I степен.
Мисия

Основно училище Патриарх Евтимий върви по пътя на своето утвърждаване. Тук се съчетават традициите в образованието с модерните начини за обучение, приемствеността- с новите приоритети в живота в обществото.

Обществен съвет

Със заповед № 44 от 09.10.2017 г. да директора на ОУ „Патриарх Евтимий“ с. Новачене съставът на съвета е променен, както следва:

Ксения Бойкова – председател
Инна Ганчева – член
Милена Методиева – член
Николай Илиев – член
Петя Маринова – член