Центриране

История

Училището е с дългогодишни традиции в процеса на обучение и възпитание на учениците в село Топчийско. Има съвременна материално – техническа база и учители с добър професионален опит. Първата сграда на училището е построенa с доброволния труд на жителите на селото през 1947 г. В нея има 4 класни стаи и носи името на турския писател Сабахатин Али. Първата учебна година е открита през 1948/1949 г. първият Директор на новооткритото училище е Рачо Петров.

Сградата на училището вече е малка и учениците са принудени в VІІІ клас да отиват на училище в съседното село Добра поляна, където остават на общежитие. Поради острата нужда от разширение, с активното съдействие на местната власт и настойчивостта тогавашния директор Тодор Джибров е започнат строежа на новата, настояща сграда на училището през 1980 г. Тя, пак е построена с доброволния труд на всички жители на селото и е открита на 02. 06. 1982 г. Патрон на училището е Николай Лъсков (командир на отряд, който има изграден паметник край селото).

От 1994г. училището се преименува на името на Бургаския поет Реджеб Кюпчю, от комунистичния режим. Oт учебна 2007/2008 г. е средищно училище. В него се обучават ученици от селата Топчийско, Припек и Мрежичко. Училището е с модерна съвременна сграда със всички необходими условия за качествено обучение и възпитание.

Педагогическият колектив се ръководи от директора Айше Мустафа, който е млад амбициозен ръководител на млад квалифициран колектив от местни кадри.

Реджеб Кюпчю

Реджеб Кюпчю е роден на 28.09.1934 г. в с.Куклен Пловдивска област. Средното си образование започва в Турското педагогическо училище в гр.Кърджали и продължава в педагогическо училище в гр.Разград. От 1956г. Живее със семейството си и работи в красивия черноморски град Бургас.

По време на военната си служба работи в редакцията на вестник „Трудово дело“ като журналист-кореспондент. Бил е строителен работник, журналист, кореспондент на вестник „Нова светлина“. Служител в окръжния съвет по култура.

Автор е на книгите

  • „Въпросите продължава“ [1962г]
  • „Животът не е сън“ [1965 г.]

Искал е да напише роман за родното си с. Куклен. Започнал и пиеса.

В Бургас, Реджеб Кюпчю попада в средата на известни поети като Христо Фотев,Илия Буржев, Стойчо Гоцев, Димитър Велинов, а с поета Недялко Йорданов ги свързва близко приятелство.

Реджеб Кюпчю умира преждевременно на 26.04.1976 г. Литературното му наследство днес звучи удивително съвременно. В поезията му прозират и твърдост, и нежност, и искреност, и удивителна прозорливост.